Wsparcie dla lokalnego biznesu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Gdyni

Wsparcie dla lokalnego biznesu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Gdyni

Przedstawiciele polskiego przemysłu oraz innych branż zmagają się ze skutkami rosnącej inflacji. To sytuacja, która generuje wiele kosztów. W odpowiedzi na obecne warunki rynkowe przedsiębiorcy mogą skorzystać w ARP S.A. z Pożyczki Antyinflacyjnej dla sektora MŚP z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego przeznaczonej na sfinansowanie bieżącej działalności lub na sfinalizowanie realizowanej inwestycji – pokrycie deficytu przekroczenia budżetu inwestycji z powodu np. skokowego wzrostu cen materiałów.

Zalety pożyczki antyinflacyjnej to przede wszystkim:

  • – długi okres finansowania – do 48 m-cy dla pożyczek obrotowych oraz do 120 miesięcy dla pożyczek inwestycyjnych,
  • – możliwość karencji w spłacie kapitału do 3 m-cy dla pożyczek obrotowych oraz do 15 miesięcy dla pożyczek inwestycyjnych,
  • – złagodzenie wymogu materialnego pokrycia pożyczki zabezpieczeniami poprzez udostępnienie gwarancji EFG na pokrycie 70% wymogu zabezpieczenia pożyczki, gdzie ARP poniesie opłatę za udzielenie gwarancji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą dla sektora MŚP i Dużych firm w ramach finansowania w postaci:

  • – pożyczek obrotowych i inwestycyjnych z możliwością zabezpieczenia w postaci gwarancji EFG i gwarancji KUKE
  • – leasingu przemysłowego maszyn i urządzeń, w tym leasingu zwrotnego, poprawiającego płynność przedsiębiorcy, z możliwością karencji w spłacie faktoringu.

Wszystkie dostępne formy finansowania w ARP S.A. są w całości zwrotne i nie stanowią pomocy publicznej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie: https://arp.pl/pl/dla-biznesu/finansowanie/.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami w Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia, gdzie bezpośrednio uzyskacie Państwo wszystkie informacje oraz doradztwo w zakresie wsparcia rozwoju Państwa biznesu z wykorzystaniem dostępnych w ARP i Grupie PFR instrumentów:

Joanna Kwitowska-Zawadzka, Dyrektor joanna.kwitowska-zawadzka@arp.pl  (+48) 885 600 156

Daniela Korthals, Ekspert daniela.korthals@arp.pl  (+48) 887 861 486

Elwira Mazurkiewicz, Ekspert elwira.mazurkiewicz@arp.pl  (+48) 734 214 076

Katarzyna Świderska, Ekspert katarzyna.swiderska@arp.pl (+48) 508 057 270

powrót
Skip to content