Weź udział w konkursie Mistrz Techniki FSNT NOT

Weź udział w konkursie Mistrz Techniki FSNT NOT

Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku serdecznie zaprasza autorów rozwiązań technicznych i organizacyjnych, prac naukowo – badawczych, a także zespoły osób – złożone z pracowników naukowych, projektantów, konstruktorów, technologów do udziału w Konkursie MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT 2023/2024.

Tematyka konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.:

  • – konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów,
  • – procesów technologicznych i metod wytwarzania,
  • – systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii,
  • – ochrony środowiska,
  • – ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Konkurs ma na celu wyróżnianie i promowanie twórców innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz przedsiębiorstw i uczelni wyższych, działających na terenie Pomorza, które dbają o wdrażanie nowych technologii, a tym samym innowacyjność gospodarki.

Termin składania wniosków – 31.01.2024 r.

Projekt wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć do Biura Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6, pok. 101 – listownie lub osobiście.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy  TUTAJ

 

powrót
Skip to content