W PPNT Gdynia sprawdzisz czystość wdychanego powietrza

W PPNT Gdynia sprawdzisz czystość wdychanego powietrza

Od grudnia br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, każdy może sprawdzić jakość wdychanego powietrza. Aby odczytać wynik, wystarczy mieć ze sobą smartfon.

Wszystko dzięki czujnikowi zainstalowanemu przez firmę SEZO Sp. z o.o. z PPNT Gdynia. Urządzenie dostępne jest przy głównym wejściu budynku IV, nad stojakiem rowerowym od strony al. Zwycięstwa. Aby odczytać dane dotyczące aktualnego zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi (PM10, PM2.5 oraz PM1), a także informacje o temperaturze, wilgotności, ciśnieniu atmosferycznym powietrza czy poziomie hałasu, wystarczy zeskanować telefonem kod QR na tabliczce informacyjnej pod urządzeniem lub wejść na stronę www.01.sezo.pl. Poza aktualnymi informacjami, można prześledzić historię pomiarów z ostatniego dnia, tygodnia lub miesiąca.

Mianem pyłów zawieszonych nazywa się drobne cząstki pochodzące z takich źródeł, jak np. układy wydechowe pojazdów i indywidualne systemy grzewcze w domach i inne. Długotrwała ekspozycja na ich wysokie stężenia może mieć negatywne skutki dla zdrowia, od niewielkiego podrażnienia dróg oddechowych po przedwczesną śmierć. Za najbardziej szkodliwe dla zdrowia naukowcy uznają najmniejsze cząstki: PM1, które ze względu na swój rozmiar z płuc przenikają bezpośrednio do krwiobiegu i rozprzestrzeniają się do innych narządów. Dlatego też monitorowanie stanu powietrza oraz korzystanie z filtrów i masek ochronnych jest tak istotne w miastach o dużym poziomie uprzemysłowienia.

Prezes Zarządu Maciej Król –„Sensor SEZO A1L, zainstalowany w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia działa w oparciu o sieć bezprzewodową dalekiego zasięgu LoRaWAN™. Zaletą tej sieci jest niski pobór energii pozwalający na pracę bateryjną, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości jednoczesnej komunikacji bezprzewodowej wielu urządzeń na przestrzeni kilku kilometrów. Idealnie nadaje się więc do aplikacji czujnikowych, systemów ochrony, systemów pomiarowych, sterowania w przemyśle oraz inteligentnych domów i miast. W linii produktowej SEZO znajduje się szereg urządzeń telemetrycznych wyposażonych w różne rodzaje sensorów, również takich które pozwalają zbudować system ostrzegania mieszkańców przed niebezpiecznymi stężeniami szkodliwych substancji w atmosferze. Oferowane produkty mogą zostać dostosowane pod specyfikę konkretnego środowiska pracy”.

Jak podkreślają autorzy gdyńskiego urządzenia, dokładność dokonywanych pomiarów została zweryfikowana przy współpracy z naukowcami z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

powrót