ctcc

Creative Traditional Companies Cooperation, to projekt unijny koncentrujący się na pobudzaniu wzrostu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie nadbałtyckim.

ctcc

Tradycyjne sektory przemysłu są podstawą gospodarki regionalnej, jednak ich działalność w widoczny sposób wpływa na środowisko naturalne. Kluczowe znaczenie ma transport morski, który odpowiada za eksport 90% towarów przeznaczonych na rynki spoza Unii Europejskiej. Działalność związana z morzem – przemysł, produkcja i wykorzystanie energii, transport, turystyka – powinna być stale unowocześniana, aby zmniejszyć jej negatywny wpływ na przyrodę.

Celem projektu jest rozwój innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez współpracę międzysektorową. Grupę docelową stanowi ok. 200 firm z Danii, Niemiec, Litwy, Szwecji i Polski.

Zadania realizowane w ramach projektu:

  • stworzenie platformy współpracy między sektorem kreatywnym, a tradycyjnymi sektorami przemysłu działającymi w obszarze morskim;
  • opracowanie metodologii szkoleń dotyczących międzysektorowego poszukiwania innowacji;
  • przygotowanie 30 konkretnych rozwiązań na rzecz rozwoju innowacji dla małych i średnich przedsiębiorstw;
  • stworzenie 4 trwałych mechanizmów zapewniających kontynuację i finansowanie opracowanych modeli po okresie realizacji projektu.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2020
Budżet projektu: 1 583 075 €
Projekt CTCC jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Interreg Południowy Bałtyk.

Więcej informacji: CTCC

Skip to content