bio laboratorium

bio laboratorium

Aktywnie udzielamy wsparcia firmom biotechnologicznym poprzez pomoc w realizacji projektów, wynajem specjalistycznego sprzętu oraz powierzchni laboratoryjnej. Świadczymy usługi badawcze w zakresie:

 • analizy chemicznej
 • mikrobiologii
 • biologii molekularnej
 • hodowli roślin in vitro

co nas wyróżnia?

Naszą mocna stroną jest indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz kompleksowa realizacja nie tylko rutynowych badań laboratoryjnych, ale również prac badawczo-rozwojowych. Pracujemy w standardzie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz spełniamy wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015, potwierdzone certyfikatem PL007895/P wydanym przez Bureau Veritas Certification.

 • oferta dla firm

  Dostosujemy ofertę do potrzeb Państwa firmy. Wykonujemy analizy substancji chemicznych i biologicznych pod kątem ich składu i właściwości. Oferujemy partnerstwo w realizacji projektów badawczo-rozwojowych realizowanych ze środków krajowych i EU.

  • wynajem sprzętu i pomieszczeń laboratoryjnych – wynajmując aparaturę w Bio Laboratorium nie ponoszą Państwo kosztów jej zakupu i przyspieszają realizację projektów badawczych. Przedsiębiorcom oferujemy specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz przestrzeń laboratoryjną dedykowaną do realizacji projektów badawczo-rozwojowych w obszarach biotechnologii, chemii, farmacji.
  • realizacja projektów badawczo-rozwojowych – zlecając badania otrzymują Państwo kompleksową usługę – specjalistyczny sprzęt oraz pomoc w interpretacji wyników przez wykwalifikowany personel.

  kontakt
  dr Jolanta Grzenkowicz-Wydra
  58 880 81 34
  j.grzenkowicz-wydra@ppnt.gdynia.pl

 • badania

  Pracownia Analiz Chemicznych

  W naszej ofercie odnajdą Państwo klasyczne i instrumentalne metody analizy (GC-MS, HPLC) żywności, kosmetyków, prób środowiskowych, farmaceutyków. Badania prowadzone są w oparciu o nowoczesną aparaturę analityczną, zgodnie z obowiązującymi normami PKN, wytycznymi Ph. Eur. oraz w standardzie GLP. Oferujemy współpracę w zakresie opracowania i walidacji metod analitycznych.

  kontakt
  biolaboratorium@ppnt.gdynia.pl

  Pracownia Mikrobiologii

  Bio Laboratorium wykonuje badania z zakresu czystości mikrobiologicznej zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem:

  • badanie czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych
  • badanie czystości mikrobiologicznej wody i ścieków
  • badanie czystości powietrza metodą sedymentacyjną
  • wyznaczanie MIC-minimalnego stężenia hamującego wzrost bakterii
  • produkcja biomasy bakteryjnej – biofermentacja

  Uzyskujemy pozytywne wyniki w badaniach między-laboratoryjnych, co świadczy o wiarygodności i wysokiej jakości prowadzonych przez nas badań.

  kontakt
  biolaboratorium@ppnt.gdynia.pl

  Pracownia Biologii Molekularnej

  Realizujemy usługi związane m. in. z optymalizacją ekspresji, oczyszczaniem i analizą białek oraz inżynierią genetyczną. Badania i dokumentację prowadzimy w ścisłej współpracy z klientem. Oferta:

  • klonowanie fragmentów DNA do wektorów ekspresyjnych
  • nadprodukcja białek w systemach ekspresyjnych
  • oczyszczanie białek rekombinowanych
  • identyfikacja tożsamości białka (Western Blot, ELISA)
  • analiza proteomiczna (elektroogniskowanie, żele 2D)
  • izolacja DNA z różnego rodzaju materiału
  • amplifikacja wybranych fragmentów DNA (PCR)

  kontakt
  biolaboratorium@ppnt.gdynia.pl

  Pracownia Hodowli Roślin in vitro

  Posiadamy fitotrony w pełni wyposażone do efektywnego namnażania roślin w warunkach in vitro.  Dzięki naszemu wsparciu mogą Państwo namnożyć wyjątkowe odmiany roślin, które trudno rozmnaża się tradycyjnymi metodami. Oferta:

  • wprowadzanie roślin z nasion oraz tkanek merystematycznych do warunków in vitro
  • opracowanie efektywnego namnażania, elongacji i ukorzeniania roślin w warunkach in vitro
  • mikropropagacja roślin
  • tworzenie i utrzymywanie kultur zawiesinowych
  • tworzenie i utrzymywanie banku roślin i nasion
  • aklimatyzacja roślin do warunków środowiskowych
  • namnażanie roślin w bioreaktorze (system czasowej imersji – TIS)
  • ekstrakcja związków chemicznych z roślin

  kontakt
  biolaboratorium@ppnt.gdynia.pl

 • warsztaty dla szkół

  Oferujemy zajęcia dla uczniów i nauczycieli, których celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu: mikrobiologii, chemii analitycznej, biologii molekularnej oraz hodowli roślin w warunkach in vitro. Tematyka oraz forma realizacji (laboratoria, warsztaty, wykłady, konwersatoria) może być dostosowana do indywidualnych potrzeb grupy. Dysponujemy profesjonalnym zapleczem badawczo-dydaktycznym oraz wykwalifikowaną kadrą. Chętnie przeprowadzimy zajęcia w zaproponowanej przez Państwa tematyce.

  kontakt
  dr Joanna Głowacka
  58 880 81 35
  j.glowacka@ppnt.gdynia.pl

 • projekty

  InnovaBio Pomorze

  InnovaBio Pomorze to wyjątkowy program stworzony z myślą o studentach nauk przyrodniczych. Uczestnicy biorą czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych, przekazywanych im przez firmy z sektora Life Science. Projekty są realizowane w Bio Laboratorium PPNT Gdynia. Zdobyte doświadczenie ułatwia znalezienie pracy, czasem inspiruje do założenia własnej firmy.

  Korzyści z uczestnictwa w projekcie IBP dla studentów:

  • doświadczenie w prowadzeniu projektu badawczo-rozwojowego
  • doskonalenie warsztatu laboratoryjnego
  • poznanie nowoczesnych narzędzi pracy
  • kształcenie umiejętności pracy zespołowej
  • zdobycie kompetencji wymaganych przez przedsiębiorców
  • zwiększenie potencjału na rynku pracy

  Korzyści z uczestnictwa w projekcie IBP dla przedsiębiorców:

  • realizacja projektu niskim nakładem finansowym
  • udział w kształceniu potencjalnej kadry pracowników
  • pełna kontrola wszystkich etapów projektu
  • prowadzenie badań na wysokim poziomie merytorycznym
  • wysoki poziom merytoryczny badań
  • projekty objęte klauzulą poufności
  • zachowanie praw autorskich do uzyskanych w trakcie badań wyników

  InnovaBio Pomorze jest owocem wieloletniej współpracy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Program oparty jest na wzorcach sprawdzonych na Uniwersytecie Salt Lake City w USA. W poprzednich edycjach udział wzięło łącznie 109 osób. Zrealizowały one 21 projektów badawczych. W wykładach uczestniczyło ponad 1900 osób.

   

  Czytaj więcej o projekcie InnovaBio Pomorze.

  kontakt
  ibp@ppnt.pl

  Czynna ochrona gatunkowa roślin torfowiskowych

  Celem projektu jest ochrona roślinności torfowiskowej poprzez odbudowę pokrywy roślinnej na zdegradowanych torfowiskach, z wykorzystaniem zabiegów reintrodukcji roślin zagrożonych wyginięciem. Zajmujemy się wprowadzaniem roślin do warunków in vitro, opracowaniem warunków namnażania w hodowlach laboratoryjnych oraz optymalizacją procesów aklimatyzacji ex vitro. Dodatkowe informacje dotyczące projektów z zakresu Czynnej ochrony gatunkowej roślin torfowiskowych, znajdują się tutaj:

 • do pobrania

kontakt

lokalizacja: budynek I | klatka D | piętro II

Skip to content