Dodatkowy konkurs grantowy dla MŚP – Pomorski Broker Eksportowy

Dodatkowy konkurs grantowy dla MŚP – Pomorski Broker Eksportowy

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych jako wystawcy w międzynarodowych targach i wystawach przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne.

 

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Dzięki przedłużeniu projektu Pomorski Broker Eksportowy o pół roku powstała możliwość ogłoszenia dodatkowego konkursu grantowego. Aby przyspieszyć proces wyboru projektów i maksymalnie wydłużyć okres możliwych wyjazdów na targi, terminy składania i rozliczania wniosków grantowych są krótsze niż w poprzednich konkursach.

 

  • Termin składania wniosków: 17.04.2023 r. do 21.04.2023 r.
  • Termin realizacji projektu: od dnia następującego po dniu złożeniu wniosków do 31.10.2023 r.
  • Termin końcowego rozliczenia projektu: do 15 dni po zakończeniu realizacji.

 

Termin i miejsce składania wniosków:

 

Wnioski o udzielenie grantu w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 17.04.2023 r. do 21.04.2023 r. na adres: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk.

 

Więcej informacjihttps://tiny.pl/w8dqn

powrót
Skip to content