Ta aplikacja pomoże zwalczać przemoc w polskich szkołach

Ta aplikacja pomoże zwalczać przemoc w polskich szkołach

Nawet połowa uczniów polskich szkół przyznaje, że jest/była ofiarą przemocy w szkole. Psychiczna i fizyczna agresja jest powszechnym zjawiskiem wśród młodzieży. Gdyński software house SPEEDNET oraz naukowcy z Uniwersytetu SWPS, stworzyli aplikację RESQL, która pomoże szkołom w walce z przemocą rówieśniczą.

 

UNICEF alarmuje – blisko 150 mln dzieci na całym świecie doświadczyło przemocy rówieśniczej w ostatnich 12 miesiącach. W Polsce zjawisko dręczenia dotyka 48% uczniów w wieku 13-15 lat. Jego konsekwencje są bardzo poważne. Dzieci doświadczają trudności z koncentracją, obniżonego poczucia własnej wartości, zaburzeń psychosomatycznych, depresji, a nawet myśli samobójczych.

Przeciwdziałanie przemocy jest trudne z uwagi na uwarunkowania społeczne i systemowe. Z jednej strony to przekonanie, że wzajemne dokuczanie i przemoc rówieśnicza są nieodłącznymi elementami dorastania, z drugiej – w szkołach wciąż brakuje kompleksowej opieki psychologicznej.

Problem pogłębia również milczenie uczniów doświadczających przemocy, które nie zwracają się o pomoc do nauczycieli z braku wiary w znalezienie rozwiązania i w obawie przed konsekwencjami nagłośnienia incydentu przemocy. Właśnie ten problem rozwiązuje aplikacja RESQL. – System został tak skonstruowany, aby uczeń mógł w anonimowy sposób zgłosić, że jest osobą doświadczającą przemocy lub jej świadkiem. Komunikacja z nauczycielem prowadzona jest na poziomie aplikacji, dzięki czemu dziecko nie musi obawiać się, że koledzy zobaczą je w sytuacji rozmowy z pedagogiem – mówi Piotr Grodzki, CEO SPEEDNET, firmy odpowiedzialnej za zaprojektowanie i development aplikacji.

Jak działa aplikacja?

Schemat pracy RESQL jest bardzo prosty. Wystarczy, że uczeń, który uczestniczy lub jest świadkiem sytuacji niebezpiecznej zgłosi ten incydent w aplikacji. Podanie swoich personaliów w tym przypadku jest zupełnie dobrowolne. Zgłoszenie trafia do nauczyciela interwenta, który wspólnie z innymi pedagogami analizuje problem i reaguje. Każdy z nauczycieli ma dostęp do panelu interwenta, w którym znajdują się wszystkie potrzebne informacje oraz napływające zgłoszenia. Dyrektor szkoły również posiada dostęp do swojego panelu, który umożliwia mu analizę zdiagnozowanych problemów, a także raportów dotyczących wszystkich zgłoszeń w jego szkole. – Psychologowie i pedagodzy z naszego zespołu, w ramach projektu RESQL, przygotowali też scenariusze lekcji o tematyce agresji rówieśniczej. Ważne jest bowiem nie tylko reagowanie na już zaistniałe incydenty, ale także zapobieganie przemocy poprzez edukację – mówi dr Małgorzata Wójcik z Uniwersytetu SWPS w Katowicach, psycholog i koordynatorka projektu RESQL.

Ponadto aplikacja wyposażona jest w tzw. „zestawy interwencji”, czyli materiały mające na celu ułatwienie reagowania i podejmowania decyzji lub działań po zgłoszeniu incydentu.

Aplikacja oparta na badaniach naukowych

Projekt RESQL powstał w wyniku badań przeprowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. To narzędzie do walki z przemocą w szkołach opracowane przez grupę psychologów Uniwersytetu SWPS. Firma SPEEDNET z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia jest partnerem technologicznym RESQL odpowiedzialnym za projekt, development i utrzymanie aplikacji.

 

Więcej informacji:

RESQL oficjalna strona: https://www.resql.pl

powrót