Simplefee, czyli rozwiązanie dla architektury prosto z PPNT Gdynia

Simplefee, czyli rozwiązanie dla architektury prosto z PPNT Gdynia

Znane powiedzenie mawia, że gdy przychodzi do rozbieżności zdań i nie wiadomo o co chodzi, to z reguły chodzi o pieniądze. Dlatego aby uniknąć sporów startup z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia opracował narzędzie Simplefee. Pomaga ono architektom wycenić  prace projektowe oraz określić wskaźnikowo skalę finansową przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Firma Mind Composite opracowała system, który w prosty sposób pomaga wykonać obliczenia wartości prac projektowych. Simplefee, działa na zasadzie pięciu kroków. Zaczynamy od wprowadzenia kategorii obiektu, następnie jego powierzchni, w kolejnym etapie dobieramy indywidulane wskaźniki, takie jak klimatyzacja, stosowanie systemów BMS, czy uwarunkowania wynikające z położenia obiektu. W czwartym kroku wprowadzamy wskaźnik korekty umożliwiający precyzyjne dostrojenie wartości prac projektowych do specyfiki zadania – jest indywidualny i definiowany przez pracownie architektoniczne w sposób. Ostatnim akordem jest publikacja wyników w specjalnym formularzu z możliwością automatycznego przesłania w postaci oferty lub zestawienia wartości klientowi.

Algorytm oparto o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  2004 r., a także o regulamin honorariów architekta dla obiektów i zespołów zabudowy przyjęty w 2002 r. i 2006 r. wzbogacony o nasze doświadczenie, a także modyfikacje algorytmu ułatwiające i przyśpieszające proces kalkulacji. W konsekwencji całe działanie ogranicza się do pięciu prostych działań.– mówi Tomasz Skobrun założyciel Mind Composite.

Aplikacja oferuje rozwiązania dla szerokiego spektrum działań projektowych – pozwala na kalkulację kosztów projektów architektonicznych, konstrukcyjnych, sanitarnych, elektrycznych, czyli tzw wielobranżowego projektu budowlanego . Przy pomocy Simplefee  również policzymy koszty prac projektowych dla projektów wnętrz wraz z pracami inwentaryzacyjnymi a także projektów zieleni i tzw „małej architektury”

Simplefee posiada wiele zalet, ale najważniejsze to, automatyzacja procesu wyceny prac projektowych skracająca analizę z 2-3 godzin do dwóch minut. Jest to narzędzie przystępne dla każdego, nawet dla osób nie zajmujących się profesjonalnie analizą kosztów, czy nie posiadają rozległej wiedzy o wartościach jednostkowych różnych kategorii inwestycji – wyjaśnia Tomasz Skobrun.

Aplikacja opracowana przez parkową firmę pozwala w znacznym stopniu ułatwić wycenę pracy architektów i inżynierów w oparciu o faktyczne wartości inwestycji uwzględniające specyfikę zadania oraz uwarunkowania rynkowe, takie jak fluktuacje cen nieruchomości oraz inflacja.

 

powrót
Skip to content