Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

Mając na uwadze szczególną sytuację związaną z ogłoszeniem na terenie naszego kraju stanu epidemicznego, Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przekierowaniu środków unijnych zaplanowanych na inwestycje badawczo-rozwojowe w pomorskich firmach na walkę ze skutkami koronawirusa.

W związku z powyższym informujemy, że konkurs numer RPPM.01.01.01-IP.02-22-005/20 dla Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zostaje anulowany na podstawie uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 260/133/20 podjętej w dn. 24 marca 2020 r.

Podjęta przez Zarząd Województwa decyzja, pozwoli na szybkie zasilenie środkami pomorskich szpitali oraz w zależności od skali tych potrzeb w drugiej kolejności przedsiębiorstw z naszego regionu innymi, bardziej niezbędnymi formami wsparcia.

Więcej informacji o anulowanym naborze wniosków TUTAJ.

powrót