Przyszłość branży ICT

Przyszłość branży ICT

W dniach 13-14 listopada, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia odbyły się warsztaty w ramach projektu Digital Hansa, realizowanego przez gminy Karlskrona (Szwecja), Kłajpeda (Litwa) i Gdynia. Ambicją projektu jest zbudowanie partnerstwa gmin i działających w nich parków naukowo-technologicznych, jak również uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu, na rzecz wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności firm z branży ICT.

Spotkanie w Gdyni było drugim z trzech zaplanowanych w ramach projektu warsztatów, podczas których przedstawiciele organizacji partnerskich z Karlskrony, Kłajpedy i Gdyni wspólnie pracują nad zdiagnozowaniem wyzwań rozwojowych, jakie napotykają przedsiębiorstwa z branży ICT i opracowaniem działań, które mogłyby ten rozwój wesprzeć.

Ostatnie konsultacje w ramach tej inicjatywy odbędą się w lutym 2020 roku, w Kłajpedzie.
Projekt jest finansowany z tzw. funduszu zalążkowego Instytutu Szwedzkiego.

powrót