Projekt Digital Hansa

Projekt Digital Hansa

Miasto Gdynia i Pomorski Park Naukowo-Technologiczny dołączyły do międzynarodowej inicjatywy Digital Hansa, realizowanej przy współpracy z Karlskroną i Kłajpedą. Ambicją projektu jest zbudowanie partnerstwa gmin i działających w nich parków naukowo-technologicznych, uczelni wyższych oraz klastrów ICT na rzecz wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności lokalnych firm z branży ICT w całym regionie Morza Bałtyckiego. Przedsięwzięcie jest finansowany ze środków Instytutu Szwedzkiego.

W ramach trzech sesji warsztatowych, partnerzy projektu, nie tylko spróbują zdefiniować problemy rozwojowe, jakie napotykają przedsiębiorstwa z branży ICT, ale również wskazać narzędzia, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju tej branży w Regionie Morza Bałtyckiego. Ostatecznym celem partnerstwa jest opracowanie projektu wdrożeniowego i przygotowanie wniosku o jego dofinansowanie ze środków unijnych.
Pierwsze z moderowanych spotkań warsztatowych, towarzyszące Baltic Meeting Point, odbyło się z szwedzkiej Karlskronie. Obok przedstawicieli miast- partnerów, uczelni wyższych i parków technologicznych wzięły w nim udział firmy z branży ICT. Wśród nich m.in. Michał Kacprowicz – dyrektor ds. rozwoju Speednet (PPNT Gdynia) i Grzegorz Borowski – prezes fundacji infoShare.
Kolejne spotkanie, zgodnie z harmonogramem zorganizowane zostanie w przestrzeniach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia w dn.: 13-14 listopada 2019, zaś ostatnie w litewskiej Kłajpedzie, w lutym przyszłego roku.

 

Więcej o projekcie: Digital Hansa

powrót