Poznaj program Design talk Business Sustainability Summit

Poznaj program Design talk Business Sustainability Summit

Wielkimi krokami zbliża się Design talk Business Sustainability Summit, będący częścią Gdynia Design Days 2022. Podstawą każdego wydarzenia jest jego program, dlatego zachęcamy do zapoznania się z ofertą tegorocznej edycji DtBSS. Wśród zaplanowanych akcji znajdują się m.in. wykłady, animowany networking, portfolio slam, czy projekcja filmowa.

DZIEŃ 1

9:20-9:50 | networking & check in

Przestrzeń porannego networkingu przy kawie w atmosferze kuluarowego spotkania. To nieformalne wydarzenie pozwoli Ci poznać przedstawiciel(k)i biznesu, przemysłów kreatywnych oraz specjalistki i specjalistów uczestniczących w wydarzeniu.

10:00-10:40 | blok #1

zrównoważony rozwój i potrzeby konsumentów

Jak wykorzystać nowe potrzeby rynkowe, aby tworzyć przyszłościowe, zrównoważone rozwiązania dla biznesu? Tematyka zrównoważonego rozwoju i roli firm w tym obszarze osiągnęła najwyższy poziom w historii. Wzrost nowego rodzaju potrzeb konsumenckich wytwarza potencjał do zmian w projektowaniu produktów, usług i modeli biznesowych.

Jaka jest rola biznesu w tworzeniu zrównoważonego stylu życia? | Markus Terho [FI] Sustainable Everyday Life at Sitra, Project Director

Nasze wybory konsumenckie i codzienne decyzje są głównymi czynnikami wpływającymi na emisję dwutlenku węgla. Jak moglibyśmy na nie wpłynąć, aby zapewnić ludziom atrakcyjny zestaw rozwiązań, które budowałyby dobre, zrównoważone życie dla każdego z nas?

Dlaczego zrównoważone decyzje nie stały się dominującymi zachowaniami konsumenckimi? Jakie są główne czynniki motywacyjne stojące za codziennymi wyborami konsumenckimi i jak je wykorzystać w biznesie? Często dochodzą do nas informacje o globalnym kryzysie klimatycznym, zwykle doprawione druzgocącymi przepowiedniami końca świata i brakiem nadziei. Przedstawione rozwiązania, jak temu zapobiec, są zwykle przekazywane w formie negatywnej: unikaj tego, nie rób tamtego, ratuj to. W rzeczywistości osiągnięcie zrównoważonego stylu życia polega na konstruowaniu nowych norm i przyjmowaniu podejścia, które jest dobre zarówno dla człowieka, jak i jego otoczenia. Wizją i celem pracy funduszu jest zrównoważona codzienność jako dobre życie. Nic nie jest lepszym akceleratorem zmian niż inspiracja.

rozmowa z prelegentami

moderacja [EN]: Päivi Tahkokallio [FI] Tahkokallio Design+, Founder and CEO

10:40-11:40 | blok #2

zmiana paradygmatów i przemiana przemysłu

Jaką wartość dla biznesu niesie ze sobą transformacja w kierunku zrównoważonego projektowania? Jaki potencjał i bariery wiążą się z wprowadzaniem odważnych zmian w modelu biznesowym? Czym jest odpowiedzialny biznes?  Wraz z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym i narastającym głosem społecznym w tym obszarze, coraz więcej firm i wpływowych liderów publicznie kwestionuje przestarzałe modele ekonomiczne. Dziś rozwijanie firmy jedynie w oparciu o chęć zaspokojenia akcjonariuszy może nie wystarczyć. Przedsiębiorstwa są integralną częścią społeczeństwa i ponoszą odpowiedzialność za troskę i swój wpływ na nie.

Odpowiedzialna firma – czyny przemawiają głośniej niż słowa | Thibaut Dols [NL] Patagonia Europe, Sales Lead Eastern Europe & MEA

Dowiedz się o wewnętrznych i zewnętrznych działaniach Patagonii, które zostały podjęte, aby dać planecie więcej, niż jej zabieramy.

Dlaczego odpowiedzialność i transparentność są dobre dla biznesu? Sektor prywatny musi zobowiązać się do stania się częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. Liderzy biznesu powinni działać razem, aby radykalnie zmienić model naszej gospodarki. Musimy starać się spojrzeć poza rentowność i wartość dla akcjonariuszy, aby zacząć myśleć o wpływie naszych firm. Od momentu powstania Patagonia była uważana za biznesowy eksperyment prowadzony w niekonwencjonalny sposób. Zawsze stawiamy zaangażowanie środowiskowe i społeczne w centrum naszej działalności, ale nie jesteśmy idealni i na pewno nie mamy wszystkich odpowiedzi. Dziś nasza misja brzmi: „Prowadzimy biznes, aby ocalić naszą ojczystą planetę”.

Projektowanie kolejnego paradygmatu | Lars Urheim [NO] Ogoori, CEO

Jak wykorzystać rozwój biznesu jako narzędzie systemowej zmiany i wytworzyć wartość w gospodarce postlinearnej?

Czerpiąc z doświadczenia zdobytego podczas pracy z wieloma startupami i branżą meblową, Lars kwestionuje sposób, w jaki dziś podchodzimy do transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Dziś musimy zmienić kilka podstawowych założeń, aby tworzyć rzeczywistą wartość i regeneratywnie budować zarówno produkty, jak i marki. Powinniśmy podjąć wyzwania systemowe i uczynić je strategicznymi celami naszych firm. Zobacz przykład nowego modelu usługi, która ma na celu umożliwić firmom produkcyjnym skorzystanie z potencjału gospodarki o obiegu zamkniętym.

rozmowa z prelegentami

moderacja [EN]: Päivi Tahkokallio [FI] Tahkokallio Design+, Founder and CEO

11:40-12:40 | przerwa: stoły tematyczne i networking

Stoły Tematyczne oraz animowany networking to dodatkowa możliwość interakcji z ekspertami, zgłębienia danego tematu oraz wymiany perspektyw.

11:40-13:40 | portfolio slam

Portfolio Slam to otwarte zaproszenie dla osób z pogranicza designu i biznesu – projektantów wizualnych, doświadczeń, usług i strategii. Przyjdź, aby podzielić się swoim doświadczeniem, otrzymać feedback i przedyskutować przyszłe możliwości. Co 10 minut odbywać się będzie indywidualna konsultacja z branżowym ekspertem z frog. Wymagane zapisy. Liczy się kolejność zgłoszeń.

12:40-13:40 | blok #3

nowe modele biznesowe wspierające cyrkularną transformację

Jak korzystać z potencjału gospodarki obiegu zamkniętego aby wytworzyć wartość dla firmy? Jak korzystać z istniejących już zasobów w projektowaniu produktów i usług? Jakich nowych usług i materiałów potrzebują firmy chcące rozwijać się cyrkularnie? Aby w pełni korzystać z potencjału gospodarki obiegu zamkniętego, rynek potrzebuje nowych dostawców, produktów, usług i modeli biznesowych. Cyrkularna transformacja wytwarza nowe zapotrzebowanie na rynku o niskiej konkurencyjności i dynamicznie rosnącym popycie.

Jak podejście serwisów randkowych może przyspieszyć transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym? | Christian van Maaren [NL], Excess Materials Exchange, Founder

Technologie wykorzystywane przez witryny randkowe mogą pomóc firmom zrozumieć, co zrobić z nadmiarem materiałów i odpadów. Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i blockchain umożliwiają sprawne administrowanie informacjami.

Często słyszymy, że gospodarka o obiegu zamkniętym utknęła w przyszłości. Jak możemy ją uwolnić i wprowadzić w życie już dzisiaj? Przejście na cyrkularność to przede wszystkim wyzwanie związane z zarządzaniem danymi. Ułatwiając projektantom, producentom i wytwórcom zrozumienie wpływu ich działań w ramach łańcucha wartości produktu, możemy ułatwić im podejmowanie decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Odpad, czyli surowiec | Piotr Woźniakowski [PL] Cyrkl, Country Manager

Jak tworzyć wartość dodaną z odpadów? Obecnie świat jest cyrkularny w 8,6%. To oznacza, że ponad 90% wszystkich zasobów, które konsumujemy nie jest w żaden sposób odzyskiwane i wykorzystywane ponownie.

Żyjemy w czasach kiedy ekstremalna eksploatacja bogactw naturalnych, których tempo wykorzystania znacznie przewyższa tempo regeneracji. Obecny trend jest niezwykle niebezpieczny ze względu na kurczące się zasoby, zależność surowcową oraz przerwy w dostawach, co diametralnie wpływa na szalejące ceny surowców. Jedną z odpowiedzi na pytanie, jak temu zapobiec, jest wdrażanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym w życie.

Dzięki modelowi GOZ, odpady, w kontekście pozyskiwania surowców, zaczynają nabierać coraz większej wartości. Nie dość, że pozyskiwanie oraz ich ponowne wykorzystanie znacznie obniża poziom wykorzystania pierwotnych surowców naturalnych, to również z punktu widzenia finansowego, zaczyna się coraz bardziej opłacać. W 2017 roku raporty Andersa Wijkmana i Kristiana Sandberga na temat makroekonomicznych skutków gospodarki o obiegu zamkniętym wykazały, na przykładzie siedmiu krajów europejskich, że krajowe emisje CO2 mogą zostać zmniejszone o 66%, równocześnie umożliwiając stworzenie nowych miejsc pracy. Są to lokalne i zdecentralizowane miejsca pracy, tam gdzie znajdują się produkty oraz ich użytkownicy, a nie w odległych krajach.

rozmowa z prelegentami

moderacja [EN]: Päivi Tahkokallio [FI] Tahkokallio Design+, Founder and CEO

13:40-14:00 | przerwa i networking

14:00-15:00 | blok #4

transformacja gospodarcza poza zrównoważonym rozwojem

W jaki sposób firmy mogą wyjść poza zrównoważony rozwój i przygotować się na Następną Gospodarkę? Jak projektować dla biznesu zorientowanego na ekosystem i transformację regeneracyjną? Jakie zmiany są potrzebne w gospodarce XXI wieku, jeśli mamy zaspokoić potrzeby wszystkich ludzi w ramach dostępnych zasobów? Transformacja biznesu w kierunku zrównoważonego rozwoju wymaga szerszej perspektywy. Jeśli firmy chcą osiągnąć swoje cele związane z regeneracją i dystrybucją, muszą najpierw przeprojektować swoje misje, partnerstwa, zarządzanie, własność i finanse.

Transformacja gospodarcza i dobrobyt człowieka | Erinch Sahan [UK] Doughnut Economics Action Lab (DEAL), Business & Enterprise Lead

Doughnut Economics to kompas dobrobytu człowieka XXI wieku. Wskazuje zmiany konieczne do wprowadzenia dla zaspokojenia potrzeb wszystkich ludzi w ramach zasobów żyjącej planety.

Doughnut Economics (Ekonomia Obwarzanka) skłania do głębokiej refleksji nad projektowaniem korporacyjnym. Aby firmy mogły osiągać swoje cele regeneracyjne i dystrybucyjne, muszą przeprojektować sposób, w jaki je wyznaczają. Dotyczy to zarówno działań strategicznych, jak i zarządzania własnością, finansami i siecią kontaktów. Podczas tego wykładu omówimy model Ekonomi Obwarzanka i zidentyfikujemy szersze transformacje gospodarcze wynikające z tej koncepcji. Sprawdzimy, w jaki sposób firmy mogą realizować swoje plany biznesowe, mając na uwadze potrzeby ludzi i dobrostan środowiska.

Wykraczając poza zrównoważony rozwój | Kara Pecknold [DE] frog, Executive Design Director and Global Lead for Sustainability

Jeśli transformacja cyfrowa zdeterminowała sposób, w jaki żyliśmy i pracowaliśmy przez ostatnie dziesięć lat, to transformacja regeneracyjna zdefiniuje kolejne dziesięć.

Firmy starają się sprostać coraz nowszym przepisom oraz oczekiwaniom klientów. Stwarza to wiele możliwości realizacji lepszych produktów i usług oraz tworzenia bardziej dynamicznych, zrównoważonych i adaptacyjnych systemów, w których mogą żyć. Nie jest to podejście jednoetapowe, ale raczej wymaga długoterminowego myślenia systemowego. Ponieważ nie mamy zbyt wiele czasu, aby zmienić aktualne podejścia, aktywnie pytamy, w jaki sposób biznes i projektowanie mogą wnieść bardziej pozytywny wkład dla Następnej Gospodarki.

Zespół frog definiuje zrównoważony rozwój jako wpływ społeczny, środowiskowy i klimatyczny, jaki firma może wywrzeć, wspierając ludzi i planetę. Jako kreatywna firma konsultingowa współpracujemy z klientami, aby pomóc im w przejściu na Następną Gospodarkę – taką, która wykracza poza zwykły biznes i ma na celu regenerację w celu wsparcia zrównoważonej przyszłości.

rozmowa z prelegentami

moderacja [EN]: Päivi Tahkokallio [FI] Tahkokallio Design+, Founder and CEO

15:00-15:30 | przerwa networkingowa

15:30-17:45 | blok #5

równoległe sesje warsztatowe

Wymagane zapisy. Aby wziąć udział w warsztacie kup pakiet: Premium lub Premium +

To pogłębiająca część wydarzenia, gdzie uczestnicy biorą sprawy w swoje ręce i na własnej skórze sprawdzają jak w praktyce korzystać z narzędzi i kompetencji pozwalających tworzyć zrównoważone zmiany w biznesie. W pierwszym dniu programu znajdują się 3 unikatowe warsztaty prowadzone przez ekspertów z wiodących organizacji z Polski i zagranicy, w językach polskim lub angielskim.

15:30-17:45 | projekcja filmu „wymyślić świat na nowo”

Wydarzenie dostępne w pakiecie regular, obowiązują zapisy

*projekcja odywa się równolegle z warsztatami

Film odważnie obrazuje przyszłość, w której ludzkość nie tylko przetrwa, ale i rozkwitnie, dzięki zmianom globalnych paradygmatów i poszanowania ograniczeń zasobów naszej planety. Poznaj czterech wybitnych ekspertów, którzy mierzą się ze współczesnymi kryzysami środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi. Każdy z nich postuluje system oparty na uniwersalnych zasadach natury, ponownym wykorzystywaniu wszystkiego i niemarnowania niczego.

DZIEŃ 2

9:45-10:15 | networking & check in

Przestrzeń porannego networkingu przy kawie w atmosferze kuluarowego spotkania. To nieformalne wydarzenie pozwoli Ci poznać przedstawiciel(k)i biznesu, przemysłów kreatywnych oraz specjalistki i specjalistów uczestniczących w wydarzeniu.

10:20-10:55 | blok #6

jak zainicjować zrównoważoną zmianę w firmie?

Jak wprowadzać zrównoważony rozwój w oparciu o twarde dane, dobrze określone cele i mierzalne parametry? Jakiej wiedzy, umiejętności i narzędzi potrzebuje inicjator zrównoważonych zmian w firmie? Zrównoważony rozwój to nadal obszar, w którym jest więcej teorii niż praktyki. Przez to, że dopiero teraz powstają stanowiska pracy z tym związane, nie znajdziemy w księgarni zbyt wielu poradników, jak od wewnątrz wprowadzać zrównoważone zmiany w firmie, produktach i usługach.

Jak wprowadzić zieloną rewolucję w firmie? | Zuzanna Mazurek (PL) Packhelp, Head of Sustainability

Jak działać efektywnie i wprowadzać zmiany podczas gdy mamy mało czasu na działanie, brakuje nam informacji, a oczekiwania są ogromne? Jak zaangażować innych do współtworzenia zmian? Jak skwantyfikować zrównoważony rozwój, który może być postrzegany jako miękki element działania firmy bez oparcia w twardych miernikach? Duże zmiany wymagają wiedzy, umiejętności i narzędzi. Zuzanna Mazurek opowie o tym, jak czerpie ze swoich wcześniejszych doświadczeń jako product managerka i projektantka usług podczas wyzwań, z którymi ma do czynienia dzisiaj jako Head of Sustainability w Packhelp.

Zuzanna Mazurek przez lata marzyła o pracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale wykształcenie kierowało ją w inną stronę. Dzisiaj, spełniając swoje marzenia, docenia, jak dużo zawdzięcza poprzednim stanowiskom czerpiąc inspirację z narzędzi, które poznała jako Innovation Consultant, Product Manager i facylitatorka Design Thinking. Podczas prezentacji przedstawi przykłady z ostatniego pół roku pracy jako Head of Sustainability w Packhelp.

rozmowa z prelegentami

moderacja [PL]: Anna Miazga [PL], Sustainability Manager, Accenture

10:55-11:55 | blok #7

wartość etyki i odpowiedzialności społecznej w biznesie

Jak biznes może odnaleźć się w procesie zmian, związanych z wyzwaniami środowiskowymi i społecznymi przed jakimi stoimy? Jakie biznesowe ryzyko i korzyści niesie za sobą podjęcie działań we wspólnej sprawie? Dziś coraz trudniej biznesowi stać obojętnie wobec wyzwań społecznych i środowiskowych. Etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu może stać się nie tylko konkurencyjnym wyróżnikiem, ale i wzmocnić dobrostan otoczenia, w którym operuje.

Zrównoważony cyfrowy świat i odpowiedzialność firm IT | Karolina Długosz [PL] Netguru, Sustainability Lead

Jak rozwijać zrównoważoną gospodarkę z perspektywy IT, budować otwartą kulturę pracy, promować transparentność i zaangażowanie społeczne?

Opowieść o etyce i odpowiedzialności w firmie IT, transparentności, różnorodności, inkluzywności, działalności pro bono oraz dążeniu do neutralności klimatycznej. Podczas prezentacji poznasz główne założenia w zakresie biznesowego fair play. Dowiesz się dlaczego odpowiedzialność społeczna i strategia zrównoważonego rozwoju firmy muszą być adekwatne do jej działalności. Usłyszysz o tym, jak podejmowanie odpowiedzialnych decyzji kreuje wyższe standardy we współzależnym systemie, w którym wszyscy funkcjonujemy. Netguru, jako część ruchu B Corp – międzynarodowej sieci firm, zobowiązało się do odpowiedzialnego funkcjonowania w każdym obszarze wpływu.

Zysk – czy to przeważający cel spółki? Perspektywa B Corp | Wojciech Bagiński [PL] Impactiv.Law, B Lab Global Public Policy Group, B Lab Market Explorer for Poland

Zysk nie musi i nie powinien być jedynym celem spółki. W XXI wieku Gordon Gekko nie jest już bohaterem.

Firmy wprowadzające do swojego DNA cel szerszy niż zysk mogą oczekiwać znacznej przewagi konkurencyjnej, w szczególności biorąc pod uwagę nadchodzące regulacje w Unii Europejskiej. Ten potencjał dotyczy także biznesu, który już autentycznie realizuje określoną misję społeczną. Społeczność B Corpów – spółek for profit with a social purpose – pokazuje, że można prowadzić bardzo rentowny biznes, czyniąc przy tym dobro. Można ograniczać negatywny wpływ swojej działalności oraz aktywnie dążyć do poprawy świata i systemu ekonomicznego.

rozmowa z prelegentami

moderacja [PL]: Anna Miazga [PL], Sustainability Manager, Accenture

11:55-12:55 | przerwa: stoły tematyczne i networking

Stoły Tematyczne oraz animowany networking to dodatkowa możliwość interakcji z ekspertami, zgłębienia danego tematu oraz wymiany perspektyw.

12:55-13:55 | blok #8

zrównoważone łańcuchy dostaw

Jak wytworzyć zrównoważone innowacje w łańcuchu dostaw? Jakie narzędzia wykorzystać do zmiany postaw w firmie, budowania strategii oraz zmian w łańcuchach wartości? Wytwarzane współcześnie produkty i usługi stoją nie tylko pod presją, aby być najlepsze, ale i najbardziej zrównoważone. Skuteczna droga do ich tworzenia opiera się na współpracy i budowaniu ekosystemów. Zrównoważone produkty nie będą mogły istnieć bez zrównoważenia łańcuchów dostaw.

Projektowanie zrównoważonego łańcucha dostaw w geopolityce | Katarzyna Geiger [CH] MBP Solutions, Head of Supply Chain

Zrównoważone łańcuchy dostaw nie będą mogły istnieć bez zrównoważenia samych produktów. Poznajmy wspólnie narzędzia oceny ryzyka procesów logistycznych i powiązanych z nimi wartości w całym cyklu życia produktu. Rozpoczynając od analizy całego łańcucha wartości możemy projektować bardziej zrównoważone rozwiązania.

Dzisiejszy przemysł stoi przed wyzwaniem dostarczenia w 2040 roku czterokrotnie większą wartość niż obecnie, wykorzystując do tego połowę dzisiejszych zasobów. I to wszystko przy zerowej emisji gazów cieplarnianych. Prosty rachunek arytmetyczny pokazuje, że potrzebne do tego byłyby dwie planety. Stąd pytanie – czy to jest w ogóle możliwe? Jak powinien wyglądać ekosystem, który pomoże zrealizować tak ambitne cele? Co z czynnikami zmiennymi, takimi jak rosnąca populacja, zmiany klimatyczne, ekspansja pandemii i druzgocące konflikty zbrojne?

Trwać czy przetrwać? Paradoksy innowacyjności a rozwój zrównoważonego biznesu | Piotr Nejman [PL] We are Circular, Founder

Współcześnie firmy mierzą się z coraz większą potrzebą innowacyjności wywołaną tempem zmian oraz niespodziewanymi wydarzeniami, ale także odczuwają coraz większą presję na rozwój w kierunku czystej, zielonej gospodarki. Procesem wprowadzania dużych zmian rządzą jednak paradoksy, które sprawiają, że doskonałe w sferze operacyjnej firmy mają ogromne trudności w rozwijaniu przełomowych innowacji. W kontekście zielonej transformacji nie stać nas na takie błędy, bo porażka nie zagrozi tylko pozycji rynkowej firmy i jej trwaniu w długiej perspektywie, ale życiu naszemu i kolejnych pokoleń. Chociaż produkty niedługo będą musiały być zarówno najlepsze jak i zrównoważone, to skuteczna droga do ich tworzenia opiera się na współpracy i budowaniu ekosystemów.

rozmowa z prelegentami

moderacja [PL]: Anna Miazga [PL], Sustainability Manager, Accenture

13:55-14:55 | blok #9

szersze spojrzenie na interesariuszy

Biznes, żeby dynamicznie wzrastać, potrzebuje opierać się na sytuacji, w której wygrywa każdy. Strategia powinna opierać się na tezie, że korzyści z działania powinny docierać do wszystkich – nawet do osób, które nigdy nie skorzystały z naszego rozwiązania. Jak wyjść poza proste ramy, gdzie po jednej stronie znajduje się klient, a po drugiej oferent usługi/produktu? Jak uwzględnić potrzeby interesariuszy pozaludzkich podczas projektowania produktów i usług?

Dlaczego biznes dążący do autodestrukcji może się opłacać? | Anna Kurnatowska [PL] Too Good To Go, Country Manager

Najlepsze modele biznesowe wytwarzają korzyści dla wszystkich — nie tylko dla swoich klientów i partnerów.

Biznes, żeby dynamicznie wzrastać, potrzebuje opierać się na sytuacji, w której wygrywa każdy. Strategia powinna opierać się na tezie, że korzyści z działania powinny docierać do wszystkich – nawet do osób, które nigdy nie skorzystały z naszego rozwiązania. To perspektywa, której celem jest stworzenie sytuacji win-win-win, gdzie pozytywne skutki dotykają każdego obszaru działalności firmy.

Twoja kolejna persona będzie nie-ludzka! | Monika Sznel [PL] Design & UX Researcher

Uwzględnianie potrzeb nie-ludzkich interesariuszy w procesie projektowania produktów i usług może być dla wielu ludzi wciąż czymś szokującym. Oswoimy to! Podczas tego wystąpienia dowiesz się, w jaki sposób możesz wejść do świata projektowania zorientowanego na… ekosystem!

Podejście do projektowania zorientowanego na użytkownika (UCD) i na człowieka (HCD) wprowadziły rewolucję w zakresie tego, jak powstają rozwiązania dla tych, którzy ostatecznie płacą za nie. Niemniej, w metodologii, stosowanych narzędziach i miernikach skuteczności tych rozwiązań wciąż nie uwzględniamy ceny, jaką za ich funkcjonowanie ponosimy my: biocenoza i biotop – lasy, ludzie, pustynie, ptaki, morza czy rzeki.

rozmowa z prelegentami

moderacja [PL]: Anna Miazga [PL], Sustainability Manager, Accenture

14:55-15:25 | blok #10

biznesowa wartość trendów środowiskowych

Jak w czasach niepewnych i dynamicznych zmian pracować z innowacją, zauważać trendy i myśleć o przyszłości?

Trendy środowiskowe – od „nice to have” do „must have” | Aleksandra Kulińska [PL] infuture.institute, Future Change Analyst

Dlaczego trendy środowiskowe stanowią podstawę do budowania odporności? Jak je wdrażać bez ryzyka green, pink, red czy bluewashingu?Pandemia COVID-19 pokazała nam, że trendy środowiskowe determinują to, jak zmienia się nasz świat i codzienne funkcjonowanie. Organizacje muszą zatem zmienić optykę patrzenia na nie, z podejścia „nice to have” do „must have”. To jednak powoduje coraz szerzej identyfikowane zjawiska, określane już nie tylko jako greenwashing, ale także pinkwashing, redwashing czy bluewashing. Jak zatem odpowiedzialnie wdrażać trendy? Jak je łączyć z Celami Zrównoważonego Rozwoju? W końcu – czy trendy, w tym środowiskowe są jednym z najważniejszych ogniw budowania odporności?

15:25-15:55 | przerwa networkingowa

kiedy: 8 – 9 lipca 2022

gdzie: PPNT Gdynia | offline

Sponsorzy:

  • Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce
  • FREE NOW for Business
  • IKEA

powrót
Skip to content