Poznaj możliwości dofinansowania 70% wdrożeń prac B+R

Poznaj możliwości dofinansowania 70% wdrożeń prac B+R

kiedy: 16.10.2019 (środa), godz. 9:00-14:30
gdzie: Hotel Gdańsk, ul. Szafarnia 9, 80-755 Gdańsk (sala Atlantic – Pacific)
wstęp: bezpłatny, wymagana rejestracja: formularz zgłoszeniowy

Dowiedz się w jaki sposób mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać do 70 % dofinansowania.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty inwestycyjne dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na jego zlecenie lub przez niego zakupionych, które są kluczowe dla opracowania i wprowadzenia na rynek nowych, bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia innowacyjnych procesów technologicznych.

W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) omówią zasady ubiegania się o dotacje w ramach trwających obecnie konkursów w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dla kogo?
Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli firm, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
– mają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa,
– zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
– prowadziły lub prowadzą prac badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi lub procesu technologicznego.

Co nowego?
Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w trzech równoległych konkursach.

Po raz drugi w konkursie, dedykowanym realizacji Programu Dostępność Plus, oceniane będą innowacyjne produkty i usługi nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – fizycznymi i poznawczymi.

Nowością w ogłoszonych konkursach jest brak limitu kosztów dotyczących nabycia robót i materiałów budowlanych, nabycia praw użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia praw własności nieruchomości oraz rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Szczegóły dotyczące wydarzenia.

powrót