Parkowa firma łączy potencjały z węgierskim partnerem

Parkowa firma łączy potencjały z węgierskim partnerem

Startup z PPNT Gdynia otwiera się na nowe rynki. Software Development Academy dokonał fuzji z węgierską spółką Codecool. Ruch ten pozwala stworzyć w Europie Środkowej wiodącą firmę działającą w obszarze cyfrowych umiejętności i pozyskiwania pracowników w branży IT w regionie. Zapewni ona europejskim firmom nową pulę specjalistów – głównie studentów, którzy będą szkoleni na kursach B2B i B2C m.in. w zakresie programowania, testowania i cyber bezpieczeństwa.

Połączona firma będzie obecna w 8 krajach – Polska, Węgry, Rumunia, Austria, Słowacja, Czechy, Estonia i Albania. Zgodnie z przewidywaniami będzie szkolić nawet do 20 tys. osób rocznie, w tym pracowników niemalże 400 globalnych i lokalnych marek z regionu. Partnerami firmy są m.in. Accenture, Microsoft, Motorola, Morgan Stanley, Ericsson i Vodafone.

Trwa globalna walka o cyfrowe talenty, w szczególności o developerów i programistów. Naszym głównym celem pozostaje zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i doskonalenia cyfrowego dla pracowników i pracodawców na większą skalę. – mówi Michał Mysiak z SDA

Nowa firma będzie liczyć 300 pracowników, 17 ścieżek cyfrowego przekwalifikowania, sieć 1,6 tys. mentorów. Połączone potencjały obu spółek zaoferują kształcenie, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie osobom prywatnym, firmom i jednostkom rządowym. W obrębie sektora publicznego spółki przeprowadziły dwa udane programy przekwalifikowania zawodowego obejmujące 10 tys. specjalistów IT w Albanii i 600 inżynierów na Węgrzech. Firma zachęca do przebranżowienia także panie, wspierając ich wejście do branży IT poprzez szeroki wachlarz programów wdrażających.

Dzięki naszym skonsolidowanym programom, efektywnie kontynuujemy obsługę potrzeb doszkalania się osób prywatnych, firm i jednostek rządowych. Obserwujemy duży popyt na absolwentów naszych kursów, szczególnie mając na uwadze, że organizacje z Europy Zachodniej i USA szukają rozwiązań typu nearshoring, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. – opowiada Jozsef Boda z Codecool.

Zdobywanie umiejętności cyfrowych jest obecnie szczególnie istotne w kontekście luki w sektorze ICT, która w Unii Europejskiej wynosi około 1,8 mln ekspertów. Na liczbę tę składają się zarówno brakujący specjaliści, jak i zbyt niskie kwalifikacje osób już zatrudnionych w branży.

Obie firmy będą w najbliższej przyszłości nadal wykorzystywać swoje silne marki konsumenckie na lokalnych rynkach jako Codecool i SDA oraz oferować nowe szkolenia z zakresu cyfrowych umiejętności, odzwierciedlające szybko zmieniające się środowisko technologiczne. Obok obecności w ośmiu krajach, połączona firma będzie nadal rozszerzać się na nowe obszary geograficzne, wzmacniając swoją pozycję europejskiego lidera.

powrót
Skip to content