Otwórz działalność gastronomiczną w PPNT Gdynia

Otwórz działalność gastronomiczną w PPNT Gdynia

Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia Jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, kod pocztowy 81-451, ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną „Restauracji – Bistro” w budynku III Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty na najem lokalu.

Regulamin konkursu.

Oferty należy składać do dnia 30.08.2019 do godziny 11:00 do siedziby Organizatora: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek IV, V piętro, Sekretariat, pokój A 5.10.

Otwarcie kopert nastąpi 30.08.2019 o godzinie 11:30.

Więcej informacji oraz formularz oferty TUTAJ.

powrót