Otwórz działalność gastronomiczną w PPNT Gdynia

Otwórz działalność gastronomiczną w PPNT Gdynia

Dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia Jednostki Budżetowej Gminy Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98, kod pocztowy 81-451, ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną „Restauracji – Bistro” w budynku III Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty na najem lokalu.
Oferty należy składać do 11.10.2019, do godziny 11:00 do siedziby Organizatora: al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek IV, V piętro, sekretariat, pokój A 5.10.

Otwarcie kopert nastąpi 11.10.2019, o godzinie 11:30.

Więcej informacji, formularz oferty oraz regulamin TUTAJ.

powrót