Otrzymaj wsparcie od Brokera zagranicznego

Otrzymaj wsparcie od Brokera zagranicznego

Na czym polega usługa Brokera zagranicznego?

Usługa składa się z dwóch etapów:

etap I – wykonanie badań i analiz wybranego przez firmę rynku zagranicznego, w tym badania możliwości wejścia firmy ze swoimi produktami na ten rynek oraz poszukiwanie i pomoc w inicjowaniu kontaktów biznesowych,

etap II – organizacja wyjazdu na spotkanie z potencjalnymi kooperantami na wskazany przez firmę rynek zagraniczny.

Jakich rynków dotyczy usługa?
Działania w ramach Brokera zagranicznego mogą dotyczyć rynków: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj), Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii.

Rekrutacja
Usługą Brokera zagranicznego wspartych zostanie około 20 firm posiadających wysoki potencjał eksportowy oceniony na podstawie wyników badania Proeksport oraz oceny informacji zawartych we wniosku złożonym do konkursu. Dokumenty do konkursu będzie można składać w terminie od 18.02 do 22.03 2019 roku. Po zakwalifikowaniu firmy do skorzystania z usługi Agencja Rozwoju Pomorza S.A. podpisze z nią umowę na skorzystanie ze wsparcia.
Komplet dokumentów konkursowych dostępny będzie na stronie Agencji Rozwoju Pomorza od 18.02.2019 r.

Informacje
Karolina Freda-Jędrzejewska, e-mail: karolina.freda-jedrzejewska@arp.gda.pl
tel. 58 32 33 208

powrót