Ostatnie miejsca w przedszkolu Mały Einstein

Ostatnie miejsca w przedszkolu Mały Einstein

Informujemy, że w przedszkolu Mały Einstein są ostatnie wolne miejsca w grupie dzieci z rocznika 2020.

Jednocześnie przypominamy, że klienci z PPNT mają pierwszeństwo  w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Małego Einsteina. Edukacja trwa w nich do 5 roku życia. Dzieci starsze, a także młodsze mają możliwość uczęszczania do żłobka, zerówki i szkoły podstawowej w innych lokalizacjach. Szczegóły dostępne są na stronie: https://edukacjajutra.eu/

 

Przedszkole Mały Einstein posiada status kandydata programu IB PYP. PYP to pierwszy z trzech programów IB (PYP, MYP, DP), który koncentruje się na rozwoju uczniów w wieku 3-12 lat, pomagając im stać się aktywnymi, troskliwymi, uczącymi się przez całe życie ( longlife learning) ludźmi. Zachęca dzieci do okazywaniu szacunku sobie i innym oraz do aktywnego angażowania się w otaczający je świat. Program składa się z interdyscyplinarnych tematów, posiada silne podstawy naukowe, wspiera dwujęzyczność, koncentruje się na potrzebach emocjonalnych i społecznych dziecka. Organizacja IB uznawana jest za jedną z najlepszych fundacji edukacyjnych na świecie.

powrót
Skip to content