Nagroda im. prof. Romualda Szczęsnego

Nagroda im. prof. Romualda Szczęsnego

Jesteś absolwentem Politechniki Gdańskiej? Napisałeś ciekawą pracę magisterską lub inżynierską z zakresu nowoczesnych technologii i obroniłeś ją z wynikiem bardzo dobrym? Zgłoś ją do konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego!

Kapituła nagrody im. prof. Romualda Szczęsnego po raz 18 przyzna w tym roku Nagrodę  za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii wykonaną na Politechnice Gdańskiej.

O nagrodzie

Do rywalizacji zapraszamy autorów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, które zostały obronione w roku kalendarzowym 2018 i uzyskały ocenę bardzo dobrą. Prace muszą dotyczyć nowoczesnych technologii i charakteryzować się wysokim stopniem innowacyjności.

Nominacje do Nagrody i wyróżnień ustala Kapituły Nagrody, w skład której wchodzą profesorowie z wydziałów PG, które zgłosiły prace do konkursu oraz przedstawiciel Prezydenta Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia. Na podstawie nominacji Kapituły Nagrodę i wyróżnienia przyznaje ostatecznie Prezydent Gdyni. Nagroda główna w Konkursie wynosi 10 000 zł. Oprócz nagrody głównej Prezydent może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3 000 zł każde.

Zgłoszenia

Zgłoszenia powinny być składane dziekanom przez opiekunów prac dyplomowych i przekazane z kolei do Dziekanatu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG  do 30 kwietnia 2019 roku. Szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania prac znajdują się na stronie: eia.pg.edu.pl/nagroda-prof-szczesnego

 

Pobierz Regulamin Konkursu

 

HARMONOGRAM

 

do 30.04.2019 – Termin zgłaszania prac

04.05-31.05.2019 – Konsultacje dla autorów zgłoszonych prac
10.06.2019 – Prezentacja zgłoszonych prac przez autorów. Posiedzenie Kapituły, na którym ustala się listę i ranking prac nominowanych do nagrody i wyróżnień*
do 20.06.2019 – Przedstawienie przez Kapitułę ranking nominowanych prac Prezydentowi Miasta Gdyni.
do 15.07.2019 – Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o przyznaniu nagrody i wyróżnień.
październik 2019 – wręczenie nagrody i wyróżnienia przez Prezydenta Miasta Gdyni na inauguracji roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej.

powrót