Metropolia przyszłości – XI edycja konferencji Smart Metropolia

Metropolia przyszłości – XI edycja konferencji Smart Metropolia

Już 5 i 6 października odbędzie się największa w Polsce coroczna konferencja poświęconą zagadnieniom współpracy samorządów w obszarach metropolitalnych oraz relacji metropolii z resztą kraju – Smart Metropolia. To debata na temat współtworzenia mądrej polityki państwa wobec polskich miast i gmin.  

 

Kongres, integrujący samorząd, biznes i naukę, organizowany jest Gdańsku od kilkunastu lat – pierwotnie z inicjatywy śp. prezydenta Pawła Adamowicza. Każdego roku wydarzenie gromadzi kilkaset osób, którzy rozmawiają o aktualnych trendach metropolitalnych.

 

Do tej pory podczas wykładów, warsztatów, prezentacji, debat i paneli dyskusyjnych poruszane były zagadnienia takie jak: smart cities, polityka społeczna, bezpieczeństwo, rozwój miast, polityka europejska wobec metropolii, kryzys klimatyczny oraz inteligentny samorząd.

 

XI edycja kongresu Smart Metropolia odbywa się pod hasłem: Metropolia przyszłości – gospodarka, nauka, samorząd. Z udziałem polityków, ekspertów i praktyków będziemy rozmawiać o przyszłości na rzecz inteligentnego rozwoju sieci metropolii, miast i miasteczek, w tym o trendach w gospodarce metropolitalnej, wykorzystaniu nowych technologii w nauce, biznesie i samorządzie czy rozwoju sektora kosmicznego. Nie zabraknie również zagadnień dotyczących ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju.

 

Pierwszego dnia planowane jest uroczyste podpisanie Paktu Metropolitalnego”, czyli publicznego przyrzeczenia utworzenia samorządu metropolitalnego przez kandydatów ubiegających się o mandat posła i senatora w nadchodzących wyborach. Podczas kongresu zostaną wręczone nagrody Smart Metropolia – wyróżnienia, które trafiają do osób, firm i instytucji szczególnie zasłużonych dla budowania i promowania idei metropolii.

 

Organizatorem kongresu jest stowarzyszenie samorządowe Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot skupiające 61 miast, gmin i powiatów z Pomorza.

 

 

PROGRAM RAMOWY

Dzień I (5 października)
9.00-9.30 Rejestracja i kawa powitalna
9.30-10.00 Otwarcie kongresu
10.00-11.30 Debata:

Kwestia metropolitalna a przyszłość polskiej gospodarki: jakie ramy prawne dla rozwoju współpracy gospodarki, nauki i samorządu?

Moderator:

– Marcin Meller (historyk, dziennikarz, prezenter telewizyjny)

 

Uczestnicy:

– Edwin Bendyk (Prezes Fundacji Batorego)

– Henryka Bochniarz (Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan)

– Aleksandra Dulkiewicz (Prezydent Miasta Gdańska)

– Joanna Erbel (Dyrektorka ds. protopii w CoopTech Hub)

– Michał Glaser (Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot)

11.30-12.00 Prezentacja:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 2.0.: nowa koncepcja ustrojowa

Moderator:

– dr hab. Jakub Szlachetko  (Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot)

 

Uczestnicy:

– Kazimierz Karolczak (Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)

– Jacek Karnowski (Prezydent Miasta Sopotu)

12.00-12.15 Prezentacja i uroczyste podpisanie:

Paktu metropolitalnego, publicznego przyrzeczenia utworzenia samorządu metropolitalnego przez kandydatów do Sejmu i Senatu RP

Kandydaci do Sejmu i Senatu RP

(Zaproszenie do udziału w wydarzeniu zostało skierowane do wszystkich zarejestrowanych komitetów wyborczych.)

12.15-13.15 Poczęstunek
13.15-15.00 Wykład otwarcia z dyskusją:

Gospodarka Przyszłości: czyli jaka?

Wykład:

– Andrzej Soldaty

 

Moderator:

– Marcin Dybuk (Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot)

 

Dyskusja:

– Jolanta Szydłowska (prezeska Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów)

– r. pr. Magdalena Witkowska (dziekanka Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku)

19.00 Gala

 

 

Dzień II (6 października)
9.00-9.15 Otwarcie Kongresu
9.15-10.00 Dyskusja:

Rynek lotów suborbitalnych  w Trójmieście

Moderator:

– dr hab. Jakub H. Szlachetko (Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot)

 

Uczestnicy:

– prof. Grzegorz Brona (Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A)

– Robert Magiera (Prezes Zarządu Space Forest Sp. z o.o.)

– płk. Marcin Mazur (Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej)

10.15-11.00 Prezentacja z dyskusją:

Metropolitalne Centrum Usług Satelitarnych. Zarys koncepcji

Prezentacja:

– dr hab. Jakub H. Szlachetko (Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot)

– Mariusz Kłoda (Ad Astra. Center for Space Policy and Law)

 

Dyskusja:

– prof. Katarzyna Malinowska (Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego)

11.15-12.00 Dyskusja:

Drony w mieście. Bezzałogowe statki powietrzne w służbie publicznej

Moderator:

– Mariusz Kłoda (Ad Astra. Center for Space Policy and Law)

 

Uczestnicy:

– Robert Fintak (Prezes Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych)

– Maciej Włodarczyk (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej)

– Jacek Woźnikowski (Dyrektor Departamenty Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia)

– dr hab inż. Mariusz Deja, prof. PG (Politechnika Gdańska)

12.00-13.00 Przerwa
13.00-13.15 Podpisanie dokumentu:

Wizja Kierunków Rozwoju Gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot (WKRG OMGGS)” opracowanego przez Think Tank  Metropolia

Moderator: 

– Jakub Kaszuba  (Prezes Zarządu Base Group Sp. z o.o.; Przewodniczący Think Tank Metropolia)

13.15-14.00 Dyskusja:

Udane wdrożenia technologii cyfrowych w biznesie oraz samorządach

Moderator:

– Tomasz Mackiewicz (Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii)

 

Uczestnicy:

– Sebastian Jankowski (Dyrektor działu IT-EAM w AIUT Sp. z o.o. )

– Witold Kempa (Dyrektor Zarządzający w Netizens)

– prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala

– Marek Ostafil, Agnieszka Łasut (Klaster SINOTAIC), (cyfrowe wdrożenia w biznesie)

– Marzena Piszko-Bojaryn (Gmina Kępice)

14.15-15.00 Dyskusja:

Udane wdrożenia automatyzacji procesów produkcyjnych oraz logistycznych w biznesie

Moderator:

– Ilona Miziewicz-Groszczyk (Sales & Marketing Director at Hisert)

 

Uczestnicy:

– Tomasz Dziewulski (Gitary Mayones s.c).

– Jakub Kaszuba (Prezes Zarządu Base Group Sp. z o.o.; Przewodniczący Think Tank Metropolia)

– Zdzisław Kwidziński (Porta KMI Poland S.A.)

– Stanisław Motylski (Dyrektor Generalny Flex)

15.15-16.00 Dyskusja:

Co hamuje świat nauki, przedsiębiorstwa oraz samorząd we wdrażaniu najnowszych technologii

Moderator:

– dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG (Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Uczestnicy:

– Alan Aleksandrowicz (Prezes InvestGDA)

– Marek Chodnicki (Politechnika Gdańska)

– Robert Chryc-Gawrychowski (Prezes Zarządu Northvolt Systems Poland Sp. z o.o.)

– Tomasz Mackiewicz (Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii)

16.00 Zamknięcie Kongresu

 

Więcej informacji o wydarzeniu: TUTAJ

powrót
Skip to content