Konkurs wdrażanie dobrych praktyk projektowych – rozstrzygnięty

Konkurs wdrażanie dobrych praktyk projektowych – rozstrzygnięty

Na mocy Zarządzenia nr 5190/22/VIII/M z dnia 21.06.2022, przez Prezydenta Miasta Gdyni, zostało ogłoszone rozstrzygnięcie konkursu wdrażania dobrych praktyk projektowych. W tegorocznym konkursie po  zapoznaniu  się  z opinią Komisji Prezydent Miasta Gdyni i na podstawie oceny komisji konkursowej w serwisie Witkac dokonano decyzji o nieprzyznaniu dofinansowania.

W uzasadnieniu komisji oceniającej, wartość grantu w zestawieniu z kosztami zaprezentowanymi przez Oferenta nie dawałaby gwarancji realizacji zadania, które realnie poprawiałoby wartość estetyczną lokalizacji.

Planowane częściowe odmalowanie elewacji budynku nie wpłynęłoby korzystnie na ogólny efekt wizualny budynków szkolnych. Także stan techniczny elewacji Szkoły nie pozwalał na zrealizowanie efektu kosmetycznego założonego w projekcie. Naprawa ubytków elewacji pochłonęłaby dużą część finansowania projektu, a realizacja projektu na nieprzystosowanej do tego powierzchni spowodowałaby szybką i niepożądaną degradację w zakresie planowanych w projekcie działań.

Natomiast założenia uspokojenia kolorystyki budynku szkolnego w celu wyeksponowania murali nie sprawdziłoby się ze względu na propozycję Oferenta dotyczącą odnowienia głównie frontów budynków – przy tym założeniu nieodnowione ściany w kolorach żółtym i zielonym wyróżniałyby się jeszcze bardziej.

Należy jednak podkreślić, że sama propozycja rozpatrywana czysto estetycznie w zakresie koncepcji oraz projektu murali z wykorzystaniem bioplastiku zyskała akceptację oraz wysoką ocenę komisji.

powrót
Skip to content