Konkurs – wdrażanie dobrych praktyk projektowych

Konkurs – wdrażanie dobrych praktyk projektowych

Masz pomysł, jak stworzyć zrównoważone miasto? Zgłoś swój projekt w otwartym konkursie ofert i przy wsparciu PPNT Gdynia | Centrum Designu zmieniaj przestrzeń publiczną.

 

Prezydent Miasta Gdynia ogłasza Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2023, który realizowany będzie na podstawie Zarządzenia nr 6087/23/VIII/M z dn. 21.02.2023.

 

Wysokość środków na realizację zadania to 100 000,00 zł.

 

Przykładowe cele merytoryczne konkursu:

– estetyzacja przestrzeni publicznej;

– działanie czasowe w sezonie od początku czerwca do końca września mające na celu edukację mieszkańców miasta i turystów w zakresie zrównoważonego projektowania (w przypadku tworzenia instalacji musi zostać uwzględniony okres co najmniej dwumiesięcznej ekspozycji w przestrzeni miasta);

– wprowadzenie w tkankę miejską zrównoważonych sposobów projektowania i korzystania z przestrzeni;

-wpisanie się w scenariusze rozwoju miast przyszłości;

-stworzenie na mapie Gdyni instalacji/wystaw/miejsc interakcji związanych ze zrównoważonym projektowaniem, rozpoznawalnych przez mieszkańców miasta i turystów;

-inkluzywność działań;

-strategiczne działanie na rzecz zapobiegania zmianom klimatu w mieście;

-działania kolektywne angażujące mieszkańców i dające im poczucie sprawczości;

-edukacja w zakresie skutków zmian klimatu i sposobów zapobiegania;

-kontekst lokalny;

-uwzględnienie, aby elementy ekspozycji oraz projekty były z odzysku, bądź zostały ponownie wykorzystane lub zutylizowane w jak najbardziej ekologiczny sposób;

-uwzględnienie jednego lub więcej wyzwań jakie mają mieszkańcy Gdyni:

a) zrównoważone zakupy,

b) niemarnowanie jedzenia,

c) jakość powietrza,

d) segregacja śmieci w przestrzeni publicznej i prywatnej,

e) elektroodpady,

f) naprawa i drugie życie przedmiotów,

g) zasoby wodne/walka z suszą,

h) zrównoważony transport,

i) tereny zielone oraz dbanie o florę i faunę w mieście,

j) zanieczyszczenie światłem,

k) oszczędzanie energii,

l) uświadamianie o zrównoważonym korzystaniu z zasobów morskich,

m) zanieczyszczenie wód plastikiem,

n) rosnąca temperatura wód morskich i jej konsekwencje.

  

Kryteria oceny ofert:

-kryteria oceny ustawowej (dot. realizacji zadania)

-kryteria oceny dodatkowej:

a) innowacyjność;

b) kontekst społeczny;

c) lokalność;

d) kompleksowość zadania.

 

Oferty należy składać w systemie Witkac do 27.03.2023, do godz. 14:00. Po wprowadzeniu oferty do systemu należy wygenerować potwierdzenie, które następnie, podpisane przez osoby upoważnione prosimy wysłać pocztą lub złożyć w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na wdrażanie dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2023 roku“.

powrót
Skip to content