Konkurs na wybór podmiotu pełniącego funkcję Operatora Pracowni 3D

Konkurs na wybór podmiotu pełniącego funkcję Operatora Pracowni 3D

Oferty należy składać do dnia 19.02.2019, do godz. 11:00 w siedzibie Organizatora:

al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, budynek IV, piąte piętro, pokój A5.10 (sekretariat).

 

Więcej informacji oraz dokumenty konkursowe znajdują się na BIP PPNT Gdynia.

powrót