Kolejni innowatorzy nagrodzeni

Kolejni innowatorzy nagrodzeni

Innowacyjne rozwiązania

Pierwsze miejsce w tegorocznym konkursie otrzymał Szymon Grocholski za projekt „Platformy do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym”, wykonany pod opieką prof. Zdzisława Kowalczuka z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jak podkreśliła wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki – Katarzyna Gruszecka-Spychała, nagroda „ma swój wymiar symboliczny, ale także bardzo wymierny i konkretny, finansowy. W ten sposób, tak jak od lat, chcemy pobudzać zdolnych ludzi do tego, aby byli przedsiębiorczy i inwestowali w innowacyjność, która jest podstawą rozwoju gospodarki — dodała.

Konkursowe jury wyróżnieniami oraz nagrodą pieniężną w wysokości trzech tysięcy złotych każda uhonorowało również mgr. inż. Agnieszkę Mikołajczykza pracę „Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej dla celów diagnostyki i klasyfikacji stanów anormalnych – Wybrane zastosowania w medycynie”, mgr. inż. Mateusza Bryka za pracę „Analiza problemów szybkich rozruchów i odstawień turbin dużej mocy” oraz mgr. inż. Mateusza Burtowyza pracę „Antena ze sterowaną wiązką do zastosowań V2X w standardzie IEEE 802.11p”.

W tym roku do konkursu o Nagrodę prof. Romualda Szczęsnego zgłoszonych zostało 17 projektów z sześciu wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Hołd dla profesora

Romuald Szczęsny ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu w 1968 roku rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym PG jako asystent w Katedrze Napędu Elektrycznego. Jednocześnie studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doktorat i pionierskie prace badawcze koncentrowały się w zakresie modelowania i symulacji układów energoelektronicznych. Swoje doświadczenie dydaktyczne wzbogacił podczas pięcioletniej pracy na uniwersytecie technicznym USTO w Oranie, w Algierii.

Profesor Romuald Szczęsny był propagatorem współpracy międzynarodowej; osobiście prowadził ścisłą współpracę naukową z Instytutem Politechnicznym w Tuluzie we Francji. Jest autorem wybitnej monografii pt. „Komputerowa symulacja układów energoelektronicznych”. Jest współautorem pakietu symulacji układów energoelektronicznych TCAD, który stał się narzędziem badawczo-projektowym w licznych uczelniach i instytutach.

Jako kierownik Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, a jednocześnie prodziekan ds. nauki w kadencji 1996-1999, a następnie dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG wyróżnił się nadzwyczajną otwartością na sprawy współpracowników, pogodą ducha, odwagą i pracowitością.

powrót