Jubileuszowa edycja Konkursu im. prof. Romualda Szczęsnego

Jubileuszowa edycja Konkursu im. prof. Romualda Szczęsnego

Od 20 lat inauguracji roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej towarzyszy wręczenie młodym innowatorom Nagród im. prof. Profesora Romualda Szczęsnego. Na jubileuszową XX edycję konkursu zgłoszono 19 prac dyplomowych z 7 wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Alternatywna metoda oczyszczania ścieków z odpadów farmaceutycznych

Nagrodę w wysokości 10 000,00 zł przyznano mgr inż. Eryce Mrotek za pracę pt. Synteza i charakterystyka nanokompozytów na baize Ti02 do fotokatalitycznej degradacji farmaceutyków w fazie wodnej, napisaną pod opieką dr hab. inż. Anny Zielińskiej-Jurek, prof. PG  (Wydział Chemiczny).

W efekcie realizacji badań magistrantka rozwijała alternatywną dla konwencjonalnych, nieskutecznych względem farmaceutyków, metodę oczyszczania ścieków. Zanieczyszczenia niepodatne na degradację z zastosowaniem tradycyjnych metod oczyszczania ścieków, takie jak farmaceutyki, stanowią coraz większe zagrożenie środowiskowe w skali globalnej. Otrzymany przez laureatkę nanokompozyt ZnFe2O4/SiO2/TiO2 stanowi obiecujący materiał do fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej, w skali technologicznej.

Wyróżnienia

W Konkursie przyznano także trzy wyróżnienia:
1. Dla mgr inż. Marty Kowalkińskiej za pracę pt. Projektowanie, synteza i charakterystyka nanostruktur Ti02 do fotkataliktycznej degradacji zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej. Praca dyplomowa magisterska wykonana pod opieką dr hab. inż. Anny Zielińskiej-Jurek, prof. PG (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej).

2. Dla mgr inż. Piotra Jędrzejewskiego i mgr inż. Mateusza Kuczyka za pracę pt. Koncepcja wagonu silnikowego kolei podwieszanej. Praca dyplomowa magisterska wykonana pod opieką dr. inż. Pawła Załuskiego (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa).

3. Dla mgr inż. Kacpra Zubiela za pracę pt. System radarowy wykorzystujący antenę rekonfigurowalną elektronicznie. Praca dyplomowa magisterska wykonana pod opieką dr hab. inż. Łukasza Kulasa (Wydział Elektrotechniki, Telekomunikacji i Informatyki).

Hołd dla Profesora

Nagroda dla najlepszej pracy dyplomowej z zakresu nowoczesnych technologii obronionych na Politechnice Gdańskiej została ufundowana w roku 2002 dla uhonorowania i upamiętnienia Profesora Romualda Szczęsnego, niespodziewanie zmarłego Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG. Począwszy od roku 2010 oprócz nagrody w wysokości 10 tys. zł przyznawane są również wyróżnienia, maksymalnie trzy, po 3 tys. zł. Nominacje ustala Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą profesorowie w wydziałów PG, które zgłosiły prace do konkursu oraz przedstawiciel prezydenta Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia. Na podstawie nominacji Kapituły nagrodę i wyróżnienia ostatecznie przyznaje Prezydent Gdyni.

Strefa Startup Gdynia wspiera innowacyjne pomysły studentów 

Zespół Strefy Startup Gdynia od lat wspiera Prezydenta Miasta Gdynia i Politechnikę Gdańską w organizacji konkursu – prowadząc konsultacje dla studentów w zakresie przygotowania prezentacji oraz dbając o płynny przepływ informacji i sprawny przebieg konkursu.

powrót
Skip to content