Instytucje z Trójmiasta i Pomorza jednoczą siły na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Instytucje z Trójmiasta i Pomorza jednoczą siły na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Powstała otwarta i partnerska sieć współpracy na rzecz zielonych rozwiązań w instytucjach z obszaru kultury, edukacji i nauki z Trójmiasta oraz Pomorza. List intencyjny podpisało 21 podmiotów, ale inicjatywa ma charakter otwarty. Dokument sygnowany 9 maja 2024 roku jest konsekwencją rocznej wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami. 

Pod listem intencyjnym widnieje 21 podpisów przedstawicieli i przedstawicielek instytucji z obszaru kultury, edukacji i nauki z Trójmiasta i Pomorza.

– Nasza sieć jest otwarta i partnerska – zgodnie podkreślają inicjatorzy przedsięwzięcia, Marta Szadowiak z Goyki 3 Art Inkubatora i Bartosz Rief z Europejskiego Centrum Solidarności. – Zapraszamy do dołączania do nas przedstawicieli i przedstawicielki instytucji i organizacji działających w obszarze kultury, edukacji i nauki w Trójmieście oraz na Pomorzu.

Oprócz wzajemnej edukacji, sieć będzie wspierać tworzenie zielonych rozwiązań w zakresie organizacji wydarzeń, proekologiczny model funkcjonowania instytucji oraz organizację wspólnych działań programowych. Efektem współpracy, oprócz pomocy we wprowadzaniu zmian wewnątrz instytucji, będzie budowanie świadomości społecznej na temat wpływu człowieka na wspólne dziedzictwo naturalne i angażowanie społeczności do współpracy na rzecz zielonych zmian.

Grupa inicjująca zielone działania w instytucjach kultury, edukacji i nauki spotyka się od roku. Poszczególne podmioty już teraz mają na swoim koncie realne doświadczenia, w takich obszarach jak np. wdrażanie zielonych procedur, wprowadzanie zrównoważonej promocji, stosowanie zielonych rozwiązań przy organizacji wystaw czy festiwali, prowadzenie zielonej edukacji, a nawet szacowanie kosztu środowiskowego wydarzenia.

– Cieszymy się, że Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia dołącza do otwartej sieci współpracy na rzecz zielonych rozwiązań w obszarze kultury, edukacji i nauki. Nasze przystąpienie do grupy jest wyrazem naszego zaangażowania w budowanie świadomej społeczności, gotowej do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że poprzez wzajemną edukację i wspieranie tworzenia proekologicznych modeli działania, będziemy mogli przyczynić się do pozytywnych zmian w naszym regionie – komentuje Anna Kawa –  wicedyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

List intencyjny podpisali przedstawiciele i przedstawicielki następujących instytucji (kolejność alfabetyczna):

Bałtycka Agencja Artystyczna BART
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
Centrum Sztuki Galeria EL
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
Europejskie Centrum Solidarności
Gdańska Galeria Miejska
Gdański Archipelag Kultury
Gdański Teatr Szekspirowski
Gdyńskie Centrum Filmowe
Gdyńskie Centrum Kultury
Goyki 3 Art Inkubator
Hevelianum
Instytut Kultury Miejskiej
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Miejski Teatr Miniatura
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Muzeum Gdańska
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Nadbałtyckie Centrum Kultury
Opera Bałtycka w Gdańsku
Pomorski Park Naukowo – Technologiczny Gdynia

powrót
Skip to content