InnovaBio Pomorze – młodzi, zdolni naukowcy poszukiwani

InnovaBio Pomorze – młodzi, zdolni naukowcy poszukiwani

Bio Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia (PPNT Gdynia) wraz z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG & GUM-ed, rozpoczyna IX edycję Programu InnovaBio Pomorze (IBP), podczas którego studenci nauk przyrodniczych realizować będą projekty badawczo-rozwojowe na rzecz firm z sektora life science.

Podczas zeszłorocznej edycji InnovaBio Pomorze młodzi naukowcy opracowywali m.in. alternatywny, ekologiczny materiał wykorzystywany w druku 3D, izolowali oraz identyfikowali mikroorganizmy odpowiedzialne za smak piwa Jopejskiego, a także dokonali analizy biochemicznej różnych szczepów bakterii wykorzystywanych w ekologicznych nawozach stosowanych w uprawach roślin. W tym roku również nie zabraknie ciekawych projektów, z którymi będą mogli się zmierzyć adepci nauki.

Uczestnicy będą pracować w pięcioosobowych zespołach nad nowatorskimi projektami typu B+R przez około cztery miesiące. Biorąc udział w projekcie, studenci mogą jednocześnie odbyć swój staż/obowiązkowe praktyki.

Co zyskują uczestnicy?
– doskonalenie warsztatu laboratoryjnego
– udział w szkoleniach i wykładach
– poznanie nowoczesnych narzędzi pracy
– doskonalenie planowania procesu badawczego
– umiejętność przygotowywania raportów i prezentacji z uzyskanych wyników
– zdobycie kompetencji wymaganych przez przedsiębiorców
– zwiększenie swojego potencjału na rynku pracy

Kto ma szanse?
Organizatorzy poszukują studentów nauk przyrodniczych, którzy chcą podejmować nowe wyzwania, poszerzać swoją wiedzę, doskonalić umiejętności laboratoryjne oraz aktywnie i odpowiedzialnie angażują się w wykonywane zadania.

Jak się zgłosić do projektu?
Wypełniony formularz: Zgłoszenie Uczestnika znajdujący się na stronie: https://ppnt.pl/dzialy-i-projekty/innova-bio/ należy przesłać na adres ibp@ppnt.gdynia.pl w terminie do 20 V 2022 r. 

 

Regulamin projektu dostępny jest na stronie https://ppnt.pl/dzialy-i-projekty/innova-bio/

 

__________
InnovaBio Pomorze to wyjątkowy program stworzony z myślą o studentach nauk przyrodniczych i przedsiębiorcach z sektora life science. Uczestnicy biorą czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych, przekazywanych przez firmy biotechnologiczne. Prace badawcze prowadzone są w PPNT Gdynia, pod opieką merytoryczną zespołu Bio Laboratorium. Projekt IBP realizowany jest we współpracy PPNT Gdynia z I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni oraz Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i GUMed w Gdańsku. W czasie ośmiu edycji IBP zrealizowano 33 projekty typu b-r dla firm, udział w programie wzięło 157 uczestników: studentów i uczniów, a wykładów popularno-naukowych wysłuchało ponad 2700 młodych ludzi.

powrót
Skip to content