Inicjatywy badawczo-rozwojowe | WFOŚiGW

Inicjatywy badawczo-rozwojowe | WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku planuje na szeroką skalę wspierać inicjatywy badawczo-rozwojowe. Projekt, przy współpracy z partnerami, pozwoli na promocję i dofinansowanie najciekawszych pomysłów.

Na tym etapie projektu, konieczne jest określenie najważniejszych problemów środowiskowych w województwie pomorskim. Sugestie ze strony firm, mogą mieć kluczowe znaczenie, gdyż jako praktycy są wstanie nakreślić najistotniejsze elementy tego zagadnienia. Dodatkowo, przy ścisłej współpracy z WFOŚiGW mogą efektywnie skorzystać z potencjału finansowego i naukowo-badawczego w naszym regionie.

Z tego też powodu WFOŚiGW zwraca się z prośbą o wskazanie tematów środowiskowych z obszaru działalności poszczególnych firm, które są wyzwaniem, wymagają innowacyjnego podejścia i zaangażowania pracowników WFOŚiGW w Gdańsku oraz innych partnerów w wypracowaniu najlepszych rozwiązań. Zgłoszone kwestie mogą dotyczyć konkretnego zjawiska, urządzenia, czy instalacji. Opis powinien zawierać krótką informację techniczną, ale też i problemy środowiskowe, które przez opisaną sytuację występują.

Swoje propozycje można przesyłać na adres: promocja@wfos.gdansk.pl do 22 lutego 2021.

powrót
Skip to content