Grupa Zadaniowa: Pojazdy Autonomiczne

Grupa Zadaniowa: Pojazdy Autonomiczne

kiedy: 27.02.2020 (czwartek), godz. 13:00-15:00
gdzie: Gdański Park Naukowo-Technologiczny
wstęp: wolny, wymagana rejestracja, zapisz się!

 

Celem nowopowstałej grupy zadaniowej będzie budowa potencjału w ramach obszaru pojazdów autonomicznych w naszym Regionie. Na spotkanie inauguracyjne zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem – także podmioty spoza Klastra Interizon – w tym m.in. producentów pojazdów autonomicznych, dostarczycieli technologii, a także podmioty zainteresowane używaniem tego typu pojazdów w bieżącej działalności.

Agenda:
– plan działania Partnerstwa ISP2 w zakresie pojazdów autonomicznych
– prezentacja aktualnych kompetencji Uczestników Partnerstw w zakresie bezzałogowych pojazdów autonomicznych z naciskiem na możliwości współpracy i budowanie łańcucha wartości
– powołanie Grupy Zadaniowej – dyskusja nad formą i zakresem prac
– wolne wnioski

powrót