pracownie PPNT

pracownie PPNT

Specjalistyczne gdyńskie pracownie znajdują się w dwóch lokalizacjach: w PPNT Gdynia oraz w Parku Konstruktorów. Park Konstruktorów to kompleks budynków mieszczący się na terenie byłej Stoczni Gdynia. Na co dzień stanowi on zaplecze wdrożeniowo-produkcyjne dla innowacyjnych firm. To tutaj kreatorzy, projektanci i inżynierowie mogą rozwijać zaawansowane projekty technologiczne „od koncepcji, do produktu”.

pracownia druku 3d

Drukowanie przestrzenne to nowoczesna technologia, która bardzo dynamicznie się rozwija. Powstałe w parkowej pracowni wydruki mogą znaleźć zastosowanie m.in. w procesach szeroko pojętego prototypowania, posłużyć do wykonania nietypowych narzędzi, uchwytów, osłon urządzeń elektronicznych, modeli do badań aerodynamicznych i hydrodynamicznych, a także do stworzenia modeli wykorzystywanych w ortodoncji, stomatologii, czy protetyce. Wysokiej klasy sprzęt oraz certyfikowane materiały, jakimi dysponuje pracownia, otwierają również drogę do wykorzystania druku 3D w procedurach medycznych. Klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo na dowolnym etapie produkcji – od projektowania, przez wykonanie, aż po postprocessing.

Pracownia PPNT Gdynia działa w ramach Zintegrowanego Centrum Druku 3D stworzonego wspólnie z pracownią w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Pełna oferta.

 

kontakt

+48 58 509 816 583
pracownia@3d.ppnt.pl

laboratorium pomiarowe

Operatorem laboratorium pomiarowego jest firma WiRan. Wyposażenie pracowni pozwala na przeprowadzenie dokładnych i kompleksowych pomiarów z zakresu elektroniki wysokich oraz niskich częstotliwości. Sprzęt pomiarowy daje możliwość obserwacji i archiwizacji przebiegu badanych sygnałów, a zaawansowana infrastruktura w postaci klatki Faradaya oraz komory klimatycznej umożliwia wytworzenie specyficznego środowiska pomiarowego.

kontakt

WiRan Sp. z o.o.

+48 58 663 10 10
info@wiran.pl
więcej o ofercie: www.wiran.pl

laboratorium biotechnologiczne

PPNT Gdynia | Bio Laboratorium aktywnie wspiera sektor life-scence oraz realizuje projekty badawczo-rozwojowe, edukacyjne i komercyjne. Świadczy specjalistyczne usługi z zakresu: chemii analitycznej, mikrobiologii, hodowli in vitro i biologii molekularnej.

Pełna oferta.

kontakt

+48 58 880 81 34
biolab@ppnt.pl

pracownia badań niszczących i nieniszczących

Pracownia powstała w odpowiedzi na potrzeby przemysłu morskiego, offshorowego, petrochemicznego, budowlanego i maszynowego. Znajduje się w Parku Konstruktorów, zlokalizowanym na terenie byłej Stoczni Gdynia. Jej operatorem jest firma Tenslab sp. z o.o.     To miejsce z najnowocześniejszym sprzętem, specjalizujące się w wykonywaniu badań mechaniki pękania pod obciążeniem dynamicznym (CTOD), a nie typowym statycznym oraz określaniu własności mechanicznych materiałów, ich połączeń oraz składu chemicznego metali.

kontakt

Tenslab | Park Konstruktorów

+48 58 573 38 29
wytrzymalosciowe@tenslab.pl
więcej o ofercie: www.tenslab.pl

pracownia wzorcowania przyrządów pomiarowych

Pracownia znajduje się w Parku Konstruktorów (teren byłej Stoczni Gdynia), a jej operatorem jest firma Tenslab sp. z o.o. Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt, przeznaczony do wzorcowania i kalibracji.

W pracowni znajdują się następujące stanowiska:

  • Stanowisko do wzorcowania przyrządów do pomiaru długości i kąta
  • Stanowisko do wzorcowania przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności
  • Stanowisko do wzorcowania przyrządów pomiaru ciśnienia
  • Stanowisko do wzorcowania wielkości elektrycznych

Znajduje się tam także pracownia Łączności i Nawigacji, która świadczy usługi w zakresie badań i prac projektowych dla branży nawigacji.

kontakt

Tenslab | Park Konstruktorów

+48 58 380 06 44
wzorcujace@tenslab.pl
więcej o ofercie: www.tenslab.pl