innovabio pomorze

InnovaBio Pomorze to szansa dla studentów na zdobycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych, potrzebnych do pracy nad projektami badawczo–rozwojowymi.

innovabio pomorze

InnovaBio Pomorze to wyjątkowy program stworzony z myślą o studentach nauk przyrodniczych. Uczestnicy biorą czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych, przekazywanych im przez firmy z sektora Life Science. Projekty są realizowane w Bio Laboratorium PPNT Gdynia. Zdobyte doświadczenie ułatwia znalezienie pracy, czasem inspiruje do założenia własnej firmy.

  Korzyści z uczestnictwa w projekcie IBP:

Dla studentów:

 • doświadczenie w prowadzeniu projektu badawczo-rozwojowego
 • doskonalenie warsztatu laboratoryjnego
 • poznanie nowoczesnych narzędzi pracy
 • kształcenie umiejętności pracy zespołowej
 • zdobycie kompetencji wymaganych przez przedsiębiorców
 • zwiększenie potencjału na rynku pracy

Dla przedsiębiorców:

 • realizacja projektu niskim nakładem finansowym
 • udział w kształceniu potencjalnej kadry pracowników
 • pełna kontrola wszystkich etapów projektu
 • prowadzenie badań na wysokim poziomie merytorycznym
 • wysoki poziom merytoryczny badań
 • projekty objęte klauzulą poufności
 • zachowanie praw autorskich do uzyskanych w trakcie badań wyników

InnovaBio Pomorze jest owocem wieloletniej współpracy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Program oparty jest na wzorcach sprawdzonych na Uniwersytecie Salt Lake City w USA. W poprzednich edycjach udział wzięło łącznie 109 osób. Zrealizowały one 21 projektów badawczych. W wykładach uczestniczyło ponad 1900 osób.