Czołowe polskie parki naukowo-technologiczne spotkały się w Poznaniu

Czołowe polskie parki naukowo-technologiczne spotkały się w Poznaniu

Menadżerowie zarządzający pięcioma wiodącymi parkami naukowo-technologicznymi spotkali się 29 sierpnia w stolicy Wielkopolski, aby wymienić się doświadczeniami oraz wypracować plany wspólnych działań. Cykliczne spotkania polskiej społeczności parkowej to również okazja do zbudowania bliższych relacji między hubami wspierającymi rozwój nauki, przedsiębiorczości i technologii.

W Poznaniu pojawili się przedstawiciele PPNT Gdynia, a także liderzy parków naukowo-technologicznych z Wrocławia, Krakowa, Gdańska oraz gospodarze z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Spotkanie było szansą na wsłuchanie się wzajemnie w głosy różnych ośrodków, pozwalającą na wzajemne zweryfikowanie wyzwań i barier stojących na ścieżce rozwoju, a także służyło wskazaniu priorytetów jakie powinny obrać parki.

Każda z instytucji biorących udział w spotkaniu posiada obszary zbieżne z innymi parkami naukowo-technologicznymi. Dlatego sierpniowe spotkanie stanowiło okazję do wymiany poglądów na temat wspólnego lobbowania nad korzystnymi rozwiązaniami dla parków. Jednym z najistotniejszych zagadnień, które przedyskutowali jest możliwość osiągnięcia synergii pomiędzy parkami i realizacji wspólnych przedsięwzięć w przyszłości.

powrót
Skip to content