Centrum Konferencyjne – aktualne limity

Centrum Konferencyjne – aktualne limity

[AKTUALIZACJA 28.02.2022]

 

W dniu 28 lutego 2022 roku, z chwilą wejścia w życie rozporządzenia z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2022.473), uchylone zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.). W nowym rozporządzeniu nie ma regulacji związanych z obostrzeniami dotyczącymi limitów, stąd takowe nie istnieją.

[AKTUALIZACJA 25.01.2022]

 

Decyzją Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.01.2022, związaną z zaostrzeniem przepisów dotyczących pracy zdalnej podmiotów publicznych, Centrum Konferencyjne PPNT Gdynia jest nieczynne do odwołania dla klientów zewnętrznych.  Decyzja ta wiąże się z odwołaniem wszystkich dotychczasowych rezerwacji zaplanowanych do 28.02.2022.

Partnerzy PPNT Gdynia mogą korzystać z sal w budynku IV  z zachowaniem obowiązujących limitów, zgodnych z aktualnym na dzień wynajmu Sali rozporządzeniem.

Budynek IV :

F0.01 2
F0.02 4
F0.16 2
F0.17 4
F0.27 2
F0.28 4
B1.01 1
C1.01 1
D1.01 1
E1.27 1
B2.01 1
C2.01 1
D2.01 1
E2.27 1
B3.01 1
C3.01 1
D3.01 1
E3.27 1
B4.01 1
C4.01 1
D4.01 1
E4.27 1
B5.01 1
C5.01 1
D5.01 1
E5.27 1

 

 

[AKTUALIZACJA 15.12.2021]

 

Do 31 stycznia 2022 w salach w budynku II, III, IV obowiązują limity osób: 1 os. na 15 m2 – wykaz dostępny poniżej. Do limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Budynek II :
Morska                                15
Koralowa                            7
Piaskowa                             3
Lazurowa                            3

Budynek III :
sala A (kinowa )                10
sala audytoryjna C           31
sala D                                    10
sala E                                    11
sala F/H                               7
sala G                                    3

Budynek IV :

F0.01 2
F0.02 4
F0.16 2
F0.17 4
F0.27 2
F0.28 4
B1.01 1
C1.01 1
D1.01 1
E1.27 1
B2.01 1
C2.01 1
D2.01 1
E2.27 1
B3.01 1
C3.01 1
D3.01 1
E3.27 1
B4.01 1
C4.01 1
D4.01 1
E4.27 1
B5.01 1
C5.01 1
D5.01 1
E5.27 1

 

 

 

[AKTUALIZACJA 02.11.2021]

 

Do 30 listopada w salach w budynku II, III, IV* obowiązują limity osób: 1 os. na 10 m2 – wykaz dostępny poniżej.

Do limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

 

Budynek II :
Morska                                22
Koralowa                            10
Piaskowa                             5
Lazurowa                            5

Budynek III :
sala A (kinowa )                16
sala audytoryjna C           47
sala D                                    15
sala E                                    16
sala F/H                               11
sala G                                    7

Budynek IV :

F0.01 3
F0.02 6
F0.16 3
F0.17 6
F0.27 3
F0.28 6
B1.01 2
C1.01 1
D1.01 1
E1.27 2
B2.01 2
C2.01 1
D2.01 1
E2.27 2
B3.01 2
C3.01 1
D3.01 1
E3.27 2
B4.01 2
C4.01 1
D4.01 1
E4.27 2
B5.01 2
C5.01 1
D5.01 1
E5.27 2

 

*dot. budynku IV: w przypadku firm parkowych, wyłącznie na potrzeby wewnętrznych spotkań firmowych (z udziałem pracowników), utrzymane zostają limity wg aktualizacji z dnia 1.10.2020 (poniżej). Do limitów wlicza się osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

[AKTUALIZACJA 24.06.2021]

 

Do 11 lipca salki w budynku IV dostępne są tylko dla firm parkowych, jedynie na wewnętrzne spotkania firmowe (z udziałem pracowników). Limity osób przebywających w salkach konferencyjnych podczas wewnętrznych spotkań firm parkowych zgodnie z komunikatem z dnia 1.10.2020. Tabela dostępna poniżej (wg aktualizacji z dnia 1.10.2020). Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Do odwołania sale F0.02, F0.17 (ustawienie teatralne, bez stołów), F0.28 (ustawienie w U ze stołami) są salami bez możliwości zmiany ustawień.

Od 26 czerwca do końca wakacji w salach w budynku II i III obowiązują limity osób – 1 os. na 10 m2.
Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Budynek II :
Morska – 22 os.
Koralowa – 10 os.
Piaskowa – 5 os.
Lazurowa – 5 os.

Budynek III :
sala A (kinowa ) – 16 os.
sala audytoryjna C – 47 os.
sala D – 15 os.
sala E – 16 os.
sala F/H – 11 os.
sala G – 7 os.

 

 

[AKTUALIZACJA 28.10.2020]

 

Informujemy, że cały czas obowiązuje decyzja Prezydenta Gdyni o zamknięciu Centrum Konferencyjnego.

PPNT Gdynia przywraca limity osób przebywających w salkach konferencyjnych podczas wewnętrznych spotkań firm parkowych zgodnie z komunikatem z dnia 1.10.2020. Tabela dostępna poniżej.

Przed dokonaniem rezerwacji oraz w dniu najmu, prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na daną chwilę limitami wynikającymi z aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów.

Rekomendujemy, aby spotkania w miarę możliwości odbywały się w biurach.

Do odwołania sale F0.02, F0.17 (ustawienie teatralne, bez stołów), F0.28 (ustawienie w U ze stołami) są salami bez możliwości zmiany ustawień.

 

[AKTUALIZACJA 23.10.2020]

 

W czerwonej strefie, od dnia 24.10.2020 obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. Aktualne wytyczne dotyczące limitu osób na spotkaniach i zebraniach publikowane są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Przed dokonaniem rezerwacji oraz w dniu najmu, prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi na daną chwilę limitami wynikającymi z aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów.

Rekomendujemy, aby spotkania w miarę możliwości odbywały się w biurach.

Do odwołania sale F0.02, F0.17 (ustawienie teatralne, bez stołów), F0.28 (ustawienie w U ze stołami) są salami bez możliwości zmiany ustawień.

 

[AKTUALIZACJA 01.10.2020]

 

Informujemy, że cały czas obowiązuje decyzja Prezydenta Gdyni o zamknięciu Centrum Konferencyjnego.

Salki w budynku IV są dostępne tylko dla firm parkowych jedynie na wewnętrzne spotkania firmowe (z udziałem pracowników).

W przypadku zakwalifikowania się Gdyni do strefy żółtej obowiązują (jak poniżej) limity osób mogących jednocześnie przebywać w danej sali, wynikające m.in. z wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Zdrowia, które w każdej chwili mogą ulec zmianie.

Limity osób mogących jednocześnie przebywać w danej sali dla strefy żółtej obowiązują również w przypadku strefy zielonej (z uwagi na odstępy czasowe między rezerwacjami a spotkaniami, w których może dynamicznie następować zmiana między kwalifikacją do strefy żółtej i zielone).

W przypadku zakwalifikowania się Gdyni do strefy czerwonej – będziemy informować o ewentualnych zmianach zasad korzystania z salek na wewnętrzne spotkania firmowe.

Rekomendujemy jednak, aby spotkania w miarę możliwości odbywały się w biurach.

Do odwołania sale F0.02, F0.17 (ustawienie teatralne, bez stołów), F0.28 (ustawienie w U ze stołami) są salami bez możliwości zmiany ustawień.

__________

bud. IV
F001 8
F002 16
F016 8
F017 16
F027 8
F028 10
B101 7
C101 4
D101 4
E127 6
B201 6
C201 4
D201 4
E227 6
B301 6
C301 4
D301 4
E327 6
B401 6
C401 4
D401 4
E427 6
B501 6
C501 4
D501 4
E527 6

__________

W związku z decyzją Prezydenta Miasta Gdyni, podpartą wcześniejszą naradą z Zespołem ds. koronawirusa, Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia jest zamknięte. Decyzja ta wiąże się z odwołaniem wszystkich rezerwacji, konferencji oraz imprez zaplanowanych w najbliższym czasie.

Wymienione działania mają na celu ochronę mieszkańców oraz wszystkich osób pracujących na terenie PPNT Gdynia oraz ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem. O wszelkich zmianach będziemy informować Was na bieżąco.

W razie potrzeby na spotkania wewnętrzne dla firm parkowych dostępne są małe salki w budynku IV (z wyjątkiem sal: F 0.02, F 0.17, F 0.28). Rekomendujemy jednak, aby spotkania w miarę możliwości odbywały się w biurach. W przypadku planowanych wyjazdów służbowych i delegacji zalecamy odpowiedzialne, ale i elastyczne podejście wobec pracowników poprzez wprowadzenie procedur związanych z kwarantanną, a także możliwością pracy zdalnej.

powrót
Skip to content