Centrum Designu Gdynia wspiera firmy

Centrum Designu Gdynia wspiera firmy

W ramach projektu CTCC PPNT  Gdynia | Centrum Designu współpracowało z przedstawicielami MŚP z regionu Pomorza. Wśród partnerów znalazła się firma ORPLAST, działająca w branży produkcji opakowań z tworzyw sztucznych oraz Adventure & Cruises, która zajmuje się organizacją rejsów na statkach wycieczkowych.

Na przestrzeni rocznej współpracy firmy – partnerzy projektu –  otrzymały wsparcie z zakresu Design Managementu, oraz możliwość współpracy ze specjalistami z branży kreatywnej. W efekcie wypracowane i wdrożone zostały innowacje, a firmy rozwinęły swoje kompetencje. Efektem współpracy pracowni strategiczno-wzorniczej Kabo&Pydo z firmą Orplast powstał system do przechowywania i organizowania małych przestrzeni – Organicer.

Z kolein Adventure&Cruises oraz studio projektowym dwasiedem stworzyło interaktywną platformę w formie quizu, która pozwala na lepsze dostosowanie oferty wyjazdów typu incentive do potrzeb klientów.

Design Management
Usługa Design Managementu, którą  PPNT Gdynia | Centrum Designu oferuje firmom, podzielona jest na kilka etapów a całe wsparcie jakie uzyskują przedsiębiorstwa dostosowywane są do ich indywidualnych potrzeb. Realizowane przez Centrum Designu procesy pozwalają na zmianę perspektywy oraz spojrzenie na swój produkt czy usługę z punktu widzenia użytkownika.

Interdyscyplinarny zespół
PPNT Gdynia | Centrum Designu współpracuje z ekspertami od: tworzenia strategii biznesowych, zarządzania projektami, badań jakościowych i ilościowych, badaczami UX i UI, Service Design, badaczami trendów i rynków, webdesignerami, a także projektantami identyfikacji wizualnej oraz wzornictwa.

Proces projektowy
Współpraca rozpoczyna się od poznania sytuacji w jakiej znajduje się dana firma. W tym celu w pierwszej kolejności przeprowadzany jest  szczegółowy audyt na różnych poziomach organizacji. Dzięki temu możliwe jest zidentyfikowanie na jakim etapie rozwoju jest dana firma i w jakim obszarze potrzebuje największego wsparcia.

Badamy i definiujemy
Cały proces pracy z firmą opiera się na spotkaniach, warsztatach, badaniach i pracy z osobami na różnych poziomach organizacji. Koncepcje powstają na podstawie wiedzy, badań i analizy trendów oraz rynku. Prowadzone są wywiady z użytkownikami i wyciągane wnioski. Innowacja, którą wprowadzana jest z firmami za pomocą usługi Design Management pozwala nie tylko na tworzenie nowych produktów, modeli czy usług, ale także na dostrzeżenie potencjału i usprawnienie tego co już funkcjonuje. – Czasem wystarczy zmienić jeden element, by usprawnić działanie całego procesu czy produktu, dzięki czemu będzie bardziej potrzeby na rynku i przede wszystkim będzie odpowiadał na potrzeby użytkowników. Projektujemy dla konkretnych użytkowników, którzy będą korzystać z danej usługi czy produktu. Dlatego tak ważny jest kolejny etap pracy nad innowacją – prototypowanie i testowanie. Dzięki temu możemy w przyszłości uniknąć pomyłek czy strat związanych z wprowadzeniem na rynek czegoś czego nasz klient nie potrzebuje. Na etapie testowania możemy udoskonalić nasz projekt lub znaleźć to co nie działa – opowiada o przebiegu procesu Ewa Janczukowicz – Cichosz, wicedyrektor PPNT Gdynia | Centrum Designu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, bądź skorzystać z usług Design Management, napisz na: dm@ppnt.pl

powrót