Bio Laboratorium na konferencji Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin

Bio Laboratorium na konferencji Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin

XV Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin odbyła się w dniach 17–20 września 2018 w Rogowie. Panie zaprezentowały pracę pt.: „Large scale propagation of rare and endangered mosses” w której omówiły metodę hodowli in vito przy użyciu nowoczesnego systemu PlantForm®. Przedstawione wyniki były efektem wieloletniej pracy w zakresie ochrony ex situ roślin torfowiskowych zagrożonych wyginięciem. Bio Laboratorium opracowało metody wprowadzania i namnażania w warunkach  in vitro torfowców i rosiczek. Prelekcja przyjęta została z dużym entuzjazmem i przyczyniła się do dyskusji na temat zachowania bioróżnorodności i celowości prowadzenia zabiegów reintrodukcji.

Projekty dotyczące czynnej ochrony gatunkowej roślin torfowiskowych zrealizowaliśmy dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/

 

powrót