Bierzesz udział w misjach gospodarczych? Aplikuj do konkursu!

Bierzesz udział w misjach gospodarczych? Aplikuj do konkursu!

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 4 marca 2019 r. do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Sposób składania wniosków:

Podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. osobiście lub przesłać na adres wskazany powyżej.

Szczegółowe zasady składania wniosków o udzielenie grantu są określone w pkt 10 Regulaminu konkursu dostępnym na stronie Agencji Rozwoju Pomorza.

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

o Agata Maleszyk, tel. (58) 32 33 220,
e-mail: agata.maleszyk@arp.gda.pl ,

o Małgorzata Zacharzyńska, tel. (58) 32 33 108,
e-mail: malgorzata.zacharzynska@arp.gda.pl.

Więcej informacji na stronie Brokera Eksportowego

powrót