Akcelerator EIC | 1 mld euro na innowacje

Akcelerator EIC | 1 mld euro na innowacje

Po utworzeniu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) i po zapowiedzi pierwszych możliwości finansowania, Komisja ogłosiła w dniu 9 kwietnia pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Akcelerator” EIC. Finansowanie w wysokości ponad 1 mld euro ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstw typu start-up oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które mają potencjał, by odegrać dużą rolę na rynku. Ponad połowę tych środków przeznaczono na sfinansowanie przełomowych innowacji z dowolnej dziedziny, natomiast 495 mln euro – na innowacje wspierające Europejski Zielony Ład oraz technologie cyfrowe i medyczne.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Akcelerator EIC jest wyjątkowym instrumentem finansowym UE. Wspiera rozwój przełomowych innowacji poprzez przyciąganie inwestorów prywatnych i oferowanie usług wsparcia, aby pomóc jego beneficjentom w zwiększaniu skali ich działalności. Dzięki niemu Europa stanie się liderem w dziedzinie innowacji i nowych technologii. Pomoże nam także stawić czoła wyzwaniom w obszarze zdrowia i środowiska, a także wyzwaniom społecznym, przed którymi stoimy.

„Akcelerator” EIC koncentruje się na odkryciach naukowych lub przełomowych rozwiązaniach technologicznych, które wymagają znacznego finansowania w dłuższym horyzoncie czasowym, zanim zapewnią możliwość uzyskania zwrotu z inwestycji. Takie innowacje często mają trudności z przyciągnięciem inwestorów, ponieważ związane z nimi ryzyko jest na ogół zbyt wysokie, a horyzont czasowy – zbyt długi. Wspomniany instrument umożliwi innowatorom zmobilizowanie w krótszym czasie pełnej kwoty inwestycji potrzebnej, aby zwiększyć skalę ich działalności.

„Akcelerator” EIC pełni rolę katalizatora i ma za zadanie przyciągnąć innych inwestorów, których zaangażowanie jest niezbędne do zwiększenia skali innowacji. Dzięki unikalnemu modelowi finansowania przedsiębiorstwa typu start-up i MŚP mogą otrzymać dotacje w wysokości do 2,5 mln euro, którym towarzyszyć będą inwestycje w ich akcje/udziały za pośrednictwem funduszu EIC w wysokości od 500 tys. do 15 mln euro. Oprócz wsparcia finansowego wszystkie projekty korzystają z szeregu usług z zakresu przyspieszania rozwoju przedsiębiorstw, które zapewniają dostęp do czołowej wiedzy fachowej, wartościowych partnerów korporacyjnych, inwestorów i innych podmiotów z ekosystemu innowacji.

Również w dniu 9 kwietnia br. Komisja zainicjowała program „Pionier” EIC, którego budżet wynosi 168 mln euro. Interdyscyplinarne zespoły naukowców mogą ubiegać się o dotacje na badania naukowe i innowacje, które pomogą im w realizacji przełomowych pomysłów i będą miały pozytywny wpływ transformacyjny na gospodarkę i społeczeństwo. Dotacje o wartości od 3 do 4 mln euro będą przeznaczone na przełomowe technologie, które pozwolą sprostać globalnym wyzwaniom i przyczynią się do poprawy jakości naszego życia.

Kontekst
Europejska Rada ds. Innowacji (EIC), która rozpoczęła działalność w marcu 2021 r. i dysponuje budżetem w wysokości ponad 10 mld euro na lata 2021–2027, jest punktem kompleksowej obsługi dla innowatorów. Zapewnia wsparcie już na wczesnych etapach badań naukowych nad przełomowymi technologiami, a także służy pomocą w przekształcaniu wyników badań w komercyjne rozwiązania, a także wspiera rozwój i ekspansję innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up i MŚP. EIC jest największą nowością programu „Horyzont Europa” i w swojej działalności wykorzystuje doświadczenia zdobyte w trakcie udanej fazy pilotażowej, która miała miejsce w latach 2018–2020, a także w ramach poprzedniego instrumentu przeznaczonego dla MŚP i programów w zakresie przyszłych i powstających technologii, dzięki którym udzielono wsparcia ponad 5 tys. MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up oraz ponad 330 projektom badawczym.

„Akcelerator” EIC wspiera późniejsze etapy rozwoju technologii oraz dalszą ekspansję innowacyjnych przedsiębiorstw. Oznacza to, że aspekt technologiczny danej innowacji przetestowano już w laboratorium lub w innym odpowiednim środowisku i potwierdzono jego skuteczność. Uzupełnia on dwa inne programy EIC: program „Pionier” EIC, który wspiera interdyscyplinarne zespoły naukowców w realizacji ich wizji odkryć naukowych i technologicznych, a także program „Transformacja” EIC, którego celem jest przekształcanie wyników badań w innowacyjne rozwiązania.

Więcej informacji na temat pierwszych zaproszeń do składania wniosków w ramach programów „Akcelerator” EIC i „Pionier” EIC dostępnych jest na stronie internetowej EIC. Potencjalni wnioskodawcy mogą również skontaktować się z Europejską Radą ds. Innowacji i Agencją Wykonawczą ds. MŚP.

 

__________
Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Akcelerator” EIC
Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Pionier” EIC
Program prac Europejskiej Rady ds. Innowacji na rok 2021
Europejska Rada ds. Innowacji – strona internetowa
Nagranie wideo z warsztatów dla potencjalnych wnioskodawców z 19 marca 2021
Prezentacje wyświetlone w trakcie warsztatów dla potencjalnych wnioskodawców

powrót
Skip to content