Anna Kwapich | rzecznik patentowy

Prawo patentowe polskie i europejskie.

Skonsultuj się, jeśli szukasz porady rzecznika patentowego polskiego i europejskiego. Rzecznik jest osobą specjalizującą się w przygotowywaniu zgłoszeń do Urzędów Patentowych i reprezentowaniu przed tymi urzędami. 

Rzecznik patentowy Anna Kwapich - absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej, przez wiele lat nauczyciel akademicki na tym wydziale, następnie rzecznik patentowy na Politechnice Gdańskiej, gdzie jednocześnie zorganizowała i prowadziła ośrodek informacji patentowej. Współtworzyła także Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej w PPNT Gdynia, z którym współpracuje do dziś. Od 2000 r. prowadzi własną kancelarię patentową. Posiada uprawnienia polskiego i europejskiego rzecznika patentowego, prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO). Specjalizuje się w ochronie rozwiązań technicznych i badaniach patentowych. Przygotowała i wygłosiła wiele wykładów oraz prezentacji na temat ochrony własności przemysłowej oraz informacji patentowej dla różnych środowisk - studentów, doktorantów, pracowników uczelni, przedsiębiorców.

Bezpłatane konsultacje:
każda środa 8:00 - 14:00
Budynek nr III, I piętro, p. H131

Na konsultacje obowiązują zapisy:
+48 58 880 81 98, patent@ppnt.pl 
Konsultacje indywidualne. Limit miejsc: 10 osób.