Wynalazki – przewodnik po patentowaniu

Czym są wynalazki? Jaki jest zakres i ograniczenia patentu? Co to jest zdolność patentowa i czystość patentowa - czym się różnią? Jak uzyskać ochronę na wynalazek? Komu przysługują prawa do patentu?

Kiedy: 17.01.2018 (środa), godz. 10:00-12:15
Gdzie: PPNT Gdynia, budynek III, sala F/H
Wstęp: bezpłatny, wymagana rejestracja: www.roip.evenea.pl

Program wydarzenia:

10:00 - 11:00 Podstawowe pojęcia i zasady

Anna Kwapich - polski i europejski rzecznik patentowy

·        Wynalazek, patent - interpretacja pojęć
·        Prawa wyłączne - ograniczony monopol
·        Strategie postępowania z wynalazkiem
·        Istota rozwiązania - wybór kategorii wynalazku
·        Zdolność patentowa a czystość patentowa
·        Niezależność patentów, pierwszeństwo konwencyjne

11:00 - 11:15 Przerwa

11:15 - 12:15 Postępowanie przed urzędami ochrony własności przemysłowej

Anna Kwapich - polski i europejski rzecznik patentowy

·        Urzędy i organizacje ds. własności przemysłowej
·        Postępowanie krajowe przed Urzędem Patentowym RP
·        Postępowanie w trybie europejskim
·        Postępowanie w trybie międzynarodowym
·        Wybór procedury

Więcej informacji:
Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
budynek III, pok. H131, Al. Zwycięstwa 96/98,
patent@ppnt.gdynia.pl, tel. 58 880 81 98,
http://ppnt.pl/pl/informacja-patentowa

17.I
10:00-12:15
Informacja Patentowa