Modele wyceny wartości technologii

Spotkanie z cyklu Strefa Naukowca

Kiedy: 16.11.2017 (czwartek), godz. 10:00-14:00
Gdzie: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek III, sala F/H
Wstęp: wolny, wymagana rejestracja: https://strefanaukowcalistopad.evenea.pl/

Program spotkania:

10:00-11:15
Wprowadzenie do metodyki wyceny. Wybór metody wyceny. Test na wartość.
Możliwe do zastosowania metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Szczególny nacisk zostanie położony na metodyki, które stosowane są do wyceny dóbr powstających w rezultacie prac badawczo-rozwojowych.
Wskazane zostaną rekomendacje w zakresie wyceny oraz przygotowanie do wyceny polegające na wykonaniu testu na wartość.

Forma zajęć: wykład z warsztatami (zadania do samodzielnego rozwiązania).

11:30-12:30
Omówienie kluczowych elementów wyceny:
·  Definiowania obiektu wyceny
·  Określenia celu wyceny
·  Pozyskiwania danych rynkowych, pierwotnych i wtórnych. Analizy ryzyka.

Przygotowanie wyceny i zbieranie danych do przeprowadzenia procesu wyceny. Wskazane zostaną rekomendacje w zakresie stosowania elastycznego podejścia do wyboru techniki wyceny (w wybranej metodyce) w zależności od pozyskanych danych.

Forma zajęć: seminaryjna. Studia przypadków analizowane przez prowadzącego.

12:45-13:45
Przykładowa wycena metodą opartą o prognozę przychodów.
Forma zajęć: seminaryjna. Studia przypadków analizowane przez prowadzącego.

13:45-14:00
Podsumowanie

Wnioski z przeprowadzonej wyceny.
Dyskusja możliwych do przyjęcia założeń alternatywnych
Wpływ alternatywnych założeń na wartość wyceny.

Warsztaty poprowadzi dr inż. Jarosław Osiadacz – Absolwent Politechniki Wrocławskiej: mgr inż. biotechnolog (1993, Wydział Podstawowych Problemów Techniki), dr nauk technicznych w specjalności chemia organiczna (1998, Wydział Chemiczny). Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością (2002) i z zakresu komercjalizacji nauki i technologii uzyskany tytuł Master of Sciences – Science and Technology Commercialization (2008). Certyfikat PM w metodyce PRINCE_2 (2012). Specjalizuje się w zarządzaniu projektami innowacyjnymi we wczesnych fazach komercjalizacji wiedzy, analizami marketingowymi i wycenami technologii. Prowadzi doradztwo w zakresie przedsiębiorczości i internacjonalizacji przedsięwzięć. Członek zarządu dwóch spółek typu start-up.

16.XI
10:00-14:00
Strefa Startup

Pitch Bootcamp Trójmiasto

PPNT
09:00-18:00

04.XI

Poranna Czarna vol. 6

PPNT
09:00-10:40

08.XI

Miejski Service Design (MSD) vol. 6. Kultura

Strefa Startup
17:00-20:00

08.XI

Jak i po co korzystać z literatury patentowej?

Informacja Patentowa
10:00-12:00

08.XI

Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym

Firmy/Przedsiębiorcy
09:00-16:00

09.XI

Pielęgnacja skóry w okresie jesienno-zimowym

Firmy/Przedsiębiorcy
18:00-19:30

09.XI

Konsultacje z funduszem Alfabeat vol. 6

Strefa Startup
11:00-13:00

09.XI

Finał IV edycji projektu InnovaBio Pomorze

Laboratorium
12:00-15:00

10.XI

Infografiki od teorii do praktyki

Strefa Startup
17:30-20:00

14.XI

Akademia Przedsiębiorczości

Firmy/Przedsiębiorcy
08:30-17:15

15.XI

Miejski Service Design (MSD) vol. 6. Kultura

Strefa Startup
17:00-20:00

15.XI

Indywidualne konsultacje w Strefie Startup Gdynia

Strefa Startup
10:00-14:00

15.XI

Modele wyceny wartości technologii

Strefa Startup
10:00-14:00

16.XI

Fair Building

Centrum Designu
10:00-18:00

16.XI

STEM w reklamie - znajdź stereotypy

Strefa Startup
09:30-11:30

17.XI

Miejski Service Design (MSD) vol. 6. Kultura

Strefa Startup
17:00-20:00

22.XI

Prawa autorskie w sieci. Warsztaty.

Informacja Patentowa
17:00-19:00

23.XI

Rzecznicy Nauki w PPNT Gdynia

Laboratorium
12:00-14:00

24.XI

Startup Your Weekend. Trendy i technologie vol. 4

Strefa Startup
18:00-19:30

24.XI

Miejski Service Design (MSD) vol. 6. Kultura

Strefa Startup
09:00-16:00

25.XI

Miejski Service Design (MSD) vol. 6. Kultura

Strefa Startup
09:00-16:00

26.XI

Strefa UX | Wprowadzenie do service design z Wojtkiem Kutyłą

Strefa Startup
18:00-19:30

27.XI

Bezpieczny blog na WordPressie. Strefa Blogera #11

Strefa Startup
17:30-19:30

28.XI

Miejski Service Design (MSD) vol. 6. Kultura

Strefa Startup
17:00-20:00

28.XI

Potencjał i szanse rozwoju na rynku niemieckim

Firmy/Przedsiębiorcy
10:30-16:00

29.XI

Ten łokieć źle się zgina. Rozmowy o ilustracji – spotkanie z Sebastianem Frąckiewiczem

Centrum Designu
18:00-20:00

29.XI

Dzień otwarty coworkingu w Strefie Startup Gdynia

Strefa Startup
10:00-18:00

30.XI

Kontrola czystości mikrobiologicznej produktów kosmetycznych - kurs

Laboratorium
09:00-15:00

30.XI