Dla środowisk naukowych

Komercjalizacja i transfer technologii. Łączymy świat nauki i biznesu.

Chcesz skomercjalizować wyniki swoich badań i z sukcesem wprowadzić je na rynek?

Zapraszamy do działającego w ramach PPNT  Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii. To punkt informacyjno-szkoleniowy, gdzie dowiesz się m.in.:

  • jak wdrażać i komercjalizować nowoczesne technologie na rynku,
  • gdzie szukać partnerów,
  • jak pozyskać kapitał na rozwój i zakup technologii,
  • jak chronić prawa własności intelektualnej.

Organizujemy  warsztaty i spotkania, zapewniamy wsparcie doradcze i informacyjne.

Współpracujemy z instytucjami wspierającymi i promującymi przedsiębiorczość oraz rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Mamy aktualne informacje o ofertach, organizowanych konferencjach i konkursach.

Prowadzimy bazę zapotrzebowania na technologie. Dzięki niej firmy mogą poznać i pozyskać partnerów do projektów opierających się o transfer technologii.

Kontakt: cewzt@ppnt.gdynia.pl