Wymiennikownia

Innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży tworzona w partnerstwie polsko-szwajcarskim

Wymiennikownia - innowacyjna przestrzeń współpracy dla młodzieży tworzona w partnerstwie polsko-szwajcarskim, to projekt partnerski, zakładający zaangażowanie potencjału szwajcarskiej organizacji SEIF do zaimplementowania w Gdyni innowacyjnych rozwiązań na rzecz młodzieży. Działania nakierowane są na stworzenie nowoczesnej oferty odpowiadającej na potrzeby społeczne młodzieży a także instytucji/organizacji z nią pracujących. Ideą projektu jest rozwijanie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań dla młodzieży oraz inspirowanie młodych ludzi do aktywności i pogłębiania swoich pasji.

Z działań projektu, skierowanych do gdyńskiej młodzieży w wieku 13-25 lat, korzysta co najmniej 500 młodych osób z różnych środowisk.
W ramach wdrażania szwajcarskich dobrych praktyk realizowane są m. in.:

  • seria aktywności sportowo-tanecznych i warsztatów kulinarnych ukierunkowanych na rozwijanie sportowych pasji oraz promocję wśród młodzieży zdrowego trybu życia, wykluczającego używki;
  • eventy podnoszące wiedzę nt. kultury i sztuki (zwłaszcza Szwajcarii);
  • warsztaty zainspirowane szwajcarską grą LoveLand w przystępnej formie poruszające trudne tematy związane z edukacją seksualną (zagrożeniem HIV/AIDS oraz antykoncepcją), mające na celu stworzenie młodzieżowej gry komputerowej o współczesnych zagrożeniach;
  • zajęcia pobudzające twórczość, umiejętności wokalno-aktorskie, zaangażowanie społeczne, przedsiębiorczość – realizowane także
    w paradygmacie „młodzież dla młodzieży”.

Celem projektu jest również podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników jednostek miejskich i gdyńskich organizacji pozarządowych
z zakresu projektowania i wdrażania innowacyjnej oferty dla młodzieży.

Projekt prowadzony jest przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Placówek Specjalistycznych, Centrum Współpracy Młodzieży, Fundacją Zmian Społecznych Kreatywni.