Paprotka I

Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej- etap I

Projekt realizowany w okresie 06.2015-15.01.2018Laboratorium PPNT Gdynia w ramach konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego, dofinansowanemu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie dotacji (https://wfos.gdansk.pl/)

I.  Opracowania metody wprowadzenia do warunków in vitro tkanek roślin torfowiskowych.
II. Opracowania najlepszych warunków wzrostu roślin warunkującą uzyskanie materiału o odpowiednich cechach morfologicznych i szybkim wzroście.
III. Rozbudowy biofermentora roślinnego typu Plantform o dodatkowe elementy pozwalające na większą produkcję roślin.
IV. Stworzenia banku tkanek gatunków ujętych w projekcie z terenu Pomorza.
V.   Kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa województwa pomorskiego poprzez popularyzację wyników badań.

Wszystkie podejmowane w projekcie działania, służyły ochronie bioróżnorodności oraz budowy świadomości społeczności Pomorza w zakresie wiedzy na temat ekosystemów torfowiskowych.