Ochrona roślinności torfowiskowej

Projekt zakłada opracowanie nowatorskich metod pozwalających na ochronę ex situ zasobów genowych, zagrożonych gatunków roślin torfowiskowych.

Prace mają na celu stworzenie banku roślin i nasion zagrożonych gatunków roślin torfowiskowych z różnych grup systematycznych. Materiał do hodowli pobrany będzie z naturalnych stanowisk znajdujących się na terenie województwa pomorskiego.

Wykorzystując metodę hodowli tkanek roślinnych w warunkach in vitro,  opracowane zostaną warunki namnażania wybranych roślin torfowiskowych. Techniki te mają ogromny atut w kontekście konieczności podejmowania szybkich działań restytucyjnych - wzrost masy roślinnej może się odbywać niezależnie od sezonu wegetacyjnego, w nieograniczonych ilościach, w miarę potrzeb prowadzonej restytucji torfowiska.

Opracowane metody namnażania i przechowywania materiału genetycznego, przyczynią się do zabezpieczenia przed wyginięciem tych cennych gatunków. Aby podkreślić edukacyjną wartość projektu przygotowane zostaną seminaria popularnonaukowe upowszechniające wyniki badań.

Realizacja prac została wsparta dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.