Nauka i Biznes

Pierwszy i jedyny projekt w Regionie Pomorskim wspierający sektor o profilu medycznym.

Od 1 lipca 2009 r. Gdański Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdynia (Gdyńskie Centrum Innowacji) oraz Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna) realizował projekt pn.: ”Wzmocnienie współpracy środowiska naukowego GUMed z podmiotami gospodarczymi o charakterze regionalnym i ponadregionalnym oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej w GUMed”.

Projekt otrzymał dofinansowanie UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013, działanie 1.5.2. Przedmiotem projektu, który nosi skróconą nazwę: „Nauka i Biznes”, jest organizacja i rozwój regionalnej sieci transferu wiedzy oraz informacji dla medycyny, farmacji, biotechnologii i kosmetologii, działającej pomiędzy GUMed, instytucjami otoczenia biznesu - parkami technologicznymi w Gdańsku i Gdyni, a przedsiębiorcami o charakterze lokalnym i ponadregionalnym. Wagę przedsięwzięcia podkreśla fakt, że był to pierwszy i jedyny projekt w Regionie Pomorskim wspierający sektor o profilu medycznym.

Działania projektowe Partnerów trwały do czerwca 2011 r. W okresie od zakończenia działań projektu, w ramach utrzymania jego trwałości, w ramach Działu Rozwoju i Współpracy PPNT Gdynia działa punkt kontaktowy ds. współpracy z nauką – Science Point  (SP), którego zadaniem jest wspieranie kontaktów pracowników naukowych GUMed z podmiotami gospodarczymi.

Kontakt w sprawach dot. projektu "Nauka i Biznes": Barbara Horiszna, +48 58 880 82 41, b.horiszna@ppnt.gdynia.pl