InnovaBio Pomorze

InnovaBio Pomorze to szansa dla studentów na zdobycie niezbędnych kwalifikacji zawodowych przy pracy nad projektami badawczo – rozwojowymi.

IBP to wyjątkowy program stworzony z myślą o studentach nauk przyrodniczych. Uczestnicy biorą czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych przekazanych od firm z sektora Life Science  i realizowanych w Laboratorium PPNT Gdynia.  Zdobyte doświadczenie, pozwala łatwiej znaleźć zatrudnienie lub założyć własną firmę.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie IBP:

Dla studentów:
· doskonalenie warsztatu laboratoryjnego;
· poznanie nowoczesnych narzędzi pracy;
· zdobycie kompetencji wymaganych przez przedsiębiorców;
· zwiększenie potencjału na rynku pracy.

Dla przedsiębiorców:
· realizacja projektu nawet przy ograniczonym budżecie;
· udział w kształceniu potencjalnej kadry pracowników;
· pełna kontrola wszystkich etapów projektu;
· wysoki poziom merytoryczny badań;
· projekty objęte klauzulą poufności;
· zachowanie praw autorskich do wyników.

InnovaBio Pomorze jest efektem wieloletniej współpracy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz Międzyuczelnianego Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Program oparty jest na wzorcach sprawdzonych na Uniwersytecie Salt Lake City w USA. W poprzednich edycjach udział wzięło łącznie 68  osób, które zrealizowało 14 projektów badawczych.

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz dołączyć do programu? Zapraszamy do kontaktu z koordynatorką IBP:

dr Joanna Głowacka
+48 58 880 81 35
j.glowacka@ppnt.gdynia.pl