Design EnterpreneurSHIP

Integracja i edukacja studentów i MŚP w zakresie interdyscyplinarnego zarządzania wzornictwem przemysłowym


Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie w Regionie Południowego Bałtyku programu szkoleniowego w zakresie interdyscyplinarnego zarządzania designem poprzez integrację wiedzy z różnych dziedzin.

Projekt skierowany jest do międzynarodowej grupy studentów, młodych przedsiębiorców i absolwentów (do roku od ukończenia studiów) kierunków projektowych, technicznych i ekonomicznych, którzy podczas cyklu wykładów i warsztatów poznają proces design management
i wspólnie opracują rozwiązania dla rzeczywistych problemów firm, zdobywając doświadczenie i praktyczne umiejętności w tym zakresie.

W praktyce w ciągu trzech lat trwania projektu, w każdym roku 30 studentów, absolwentów i młodych przedsiębiorców z różnym wykształceniem i doświadczeniem weźmie udział w serii warsztatów prowadzonych przez światowej klasy ekspertów z zakresu zarządzania designem oraz aplikacji wzornictwa. Firma, które wezmą udział w projekcie w efekcie otrzymają prezentację z szeregiem rozwiązań opracowanych przez uczestników, które będą mogły użyć do wprowadzenia zmian w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.
W efekcie powstanie uniwersalne curriculum pokazujące jak wdrażać design w MŚP krok po kroku.