PolyJet

Metoda polegająca na warstwowym natryskiwaniu żywicy utwardzalnej przez lampę UV. Ze względu na podobieństwo materiałów, metoda ta jest stosowana czasem zamiennie do stereolitografii.

Proces budowania modelu tak jak w każdej metodzie budowania przyrostowego odbywa się warstwowo. Blok z głowicami nanosi selektywnie cząstki żywicy modelowej bazującej na akrylu na platformę stołu roboczego. Po nastrzeleniu materiału w określonych miejscach modelu następuje jego usieciowanie przy pomocy światła UV. Stół roboczy obniża się o zadaną wysokość (najczęściej 0,016-0,032mm), po czym następuje powtórzenie procesu – nastrzeliwanie żywicy, utwardzanie światłem UV, obniżenie stołu. Całość trwa do osiągnięcia zadanej wysokości modelu. Po zakończeniu procesu wydruku, modele odrywa się od platformy stołu roboczego oraz czyści z materiału podporowego w stacji mycia wodą pod ciśnieniem. Można przyjąć, że już kilka minut po wydruku możemy mieć gotowy model, ponieważ nie jest potrzebne jego chłodzenie (proces przebiega w temperaturze pokojowej), ani nie jest wymagane dodatkowe naświetlanie czy utwardzanie modelu.

W technologii PolyJet jesteśmy w stanie wykonywać np. modele przeźroczyste, które doskonale nadają się po delikatnej obróbce do imitacji np. szkiełek ochronnych zegarków czy niewielkich wyświetlaczy elektronicznych. Dodatkowo możemy wykonać modele z materiału imitującego elastomer o twardości ok 30 i 60 stopni twardości w skali Shore A. Dzięki niewielkiej wysokości nanoszonej warstwy modelu (0,016-0,032mm) metoda PolyJet doskonale nadaje się do wykonywania elementów prototypowych z bardzo wysoką dokładnością.

Główne zastosowania:
- szeroko pojęte prototypowanie zarówno części gumowych jak i plastikowych (np. uszczelki, podeszwy, opaski zegarków),
- wykonywanie prototypów mechanizmów ze sobą współpracujących,
- prototypy wykorzystywane w ortodoncji oraz stomatologii,
- odlewnicze modele tracone,
- obudowy urządzeń elektronicznych,
- sztuka i jubilerstwo,
- nietypowe narzędzia i uchwyty wspomagające produkcję konwencjonalną,
- modele do badań aerodynamicznych i hydrodynamicznych (po pokryciu odpowiednim lakierem),
- przemysł obuwniczy,
- wykonywanie prototypów osłon i obudów.

Ograniczenia technologiczne (maszyna STRATASYS OBJET 30 PRIME):
- Maksymalne gabaryty detalu (bez klejenia): 290x190x140mm (x,y,z),
- Minimalna grubość ścianki - 0,6mm,
- Najmniejsze wielkości detalu możliwego do wykonania na modelu - 0,1mm,
- Materiał zachowuje swoje właściwości mechaniczne do temperatur rzędu 50-55°C.

Powyższe ograniczenia mają charakter ogólny i są wiążące, jeżeli w treści oferty nie ma odmiennych zastrzeżeń co do modelu 3D.