Pomorski Broker Eksportowy | o projekcie

Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

Projekt „Pomorski Broker Eksportowy” ułatwi firmom z sektora MSP rozwój działalności na rynkach międzynarodowych. To pierwszy regionalny kompleksowy system wspierający działalność pomorskich przedsiębiorców za granicą. Kierowany jest zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych a mają potencjał, jak również do prowadzących działalność na rynkach zagranicznych.

Wśród konkretnych korzyści dla firm, jakie mogą osiągnąć w wyniku udziału w projekcie, warto wymienić m.in.:
- wiedza dotycząca kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych,
- informacja o potencjalnych kooperantach zagranicznych,
- wspólne wyjazdy na targi zagraniczne i misje gospodarcze,
- dotacje na indywidualny udział w targach, misjach gospodarczych,
- pośrednictwo na rynkach zagranicznych,
- możliwość nawiązania współpracy z zagranicznymi kontrahentami i innymi firmami z regionu.

Czas trwania projektu: lipiec 2016  - czerwiec 2023

Budżet projektu łącznie - ok. 84,08 mln zł, w tym: dofinansowanie projektu: 64,08 mln zł

„Pomorski Broker Eksportowy” to kompleksowy system wsparcia ekspansji międzynarodowej pomorskich przedsiębiorstw, oparty na 3 filarach:
·  Wstęp do eksportu – działania kierowane do MSP, które nie podejmowały do tej pory działań eksportowych lub są początkującymi eksporterami.
·  Rozwój eksportu firm pomorskich na wybranych rynkach - dedykowany program kompleksowych działań wzmacniających eksport firm pomorskich i promocję regionu na wybranych rynkach, m.in. wspólne wyjazdy na najpopularniejsze targi i misje gospodarcze.
·  Granty dla MSP – działanie kierowane do MSP, które polega na realizacji konkursów grantowych dla MSP.

Pomorski Broker Eksportowy jest projektem partnerskim realizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza (partnera wiodącego) oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość oddział terenowy w Gdańsku, Inkubator STARTER, InvestGDA i Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia.

Projekt "Pomorski Broker Eksportowy" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Przeczytaj więcej: www.brokereksportowy.pl