Budynek
Pokój
I
130
Partnerzy PPNT Net

Stowarzyszenie TALENT

Stowarzyszenie Talent dba o rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Realizuje projekty edukacyjne z zakresu informatyki, organizuje konkursy, warsztaty i konferencje.
Stowarzyszenie TALENT
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
+48 58 698 21 60

talent@talent.edu.pl
www.talent.edu.pl

Stowarzyszenie inicjuje działania służące współtworzeniu środowiska młodych informatyków. Młodzi ludzi, którzy rozwijają swoje pasje, chcą zdobywać wiedzę i „programować” własną przyszłość, są największą radością i nieustającą inspiracją do dalszych działań organizacji. Misją Stowarzyszenia Talent jest tworzenie warunków dla integralnego rozwoju młodych ludzi, uzdolnionych informatycznie. Wszystkie realizowane działania służą odkrywaniu, rozwijaniu i wspieraniu młodych talentów. Stowarzyszenie Talent kształci kulturę matematyczną i informatyczną, rozwija zdolności twórczego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego, kształtuje umiejętność obiektywnej oceny własnych osiągnięć, wzmacnia odporność psychiczną, emocjonalną i fizyczną. Zadania realizowane są poprzez organizację obozów naukowych, kursów, szkoleń, sympozjów, warsztatów, seminariów, konkursów. W ramach otwartej sieci partnerskiej kooperacji oraz stymulowania współpracy pomiędzy różnymi sektorami, stowarzyszenie realizuje działania na zlecenie administracji publicznej, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, przedsiębiorstwami.